Hopp til innhold

Fagstoff

Mer om forenkling av rasjonale uttrykk

Hvordan skal vi trekke sammen (addere og subtrahere) rasjonale uttrykk som også inneholder andregradsuttrykk?

Gjennom tre eksempler skal vi illustrere hvordan vi ved hjelp av reglene for brøkregning og faktoriseringsreglene kan trekke sammen og forenkle rasjonale uttrykk som også inneholder andregradsuttrykk. Nederst finner du hvordan vi løser oppgavene med CAS i GeoGebra.

Husker du at et tall som kan skrives som en brøk med hele tall i teller og nevner, kalles et rasjonalt tall? På samme måte er et typisk rasjonalt uttrykk en brøk med bokstavuttrykk i teller og nevner.

Eksempel 1

Vi skal forkorte brøken

x2-5x+6x-3

Først faktoriserer vi telleren x2-5x+6 ved stirremetoden. Da må vi finne to tall hvis produkt er lik 6 og sum er lik -5. Tallene -2 og -3 oppfyller disse kravene. Det betyr at

x2-5x+6=x-2x-3.

Da er

x2-5x+6x-3=x-2x-3x-3=x-2

Eksempel 2

Vi skal forkorte brøken

x2+3x+22x+2

Først faktoriserer vi telleren x2+3x+2 ved stirremetoden. Da må vi finne to tall hvis produkt er lik 2 og sum er lik 3. Tallene 1 og 2 oppfyller disse kravene. Det betyr at

x2+3x+2=x+1x+2

Da er

x2+3x+22x+2=x+1x+22x+1=x+22

Eksempel 3

Vi skal trekke sammen og forkorte

12x-2+2x-3-x-2x2-4x+3

Først faktoriserer vi nevnerne. Vi starter med å finne nullpunktene til nevneren x2-4x+3.

x2-4x+3 = 0x=--4±-42-4·1·32·1x=4±22x1=1        x2=3

Nevneren i den tredje brøken har altså nullpunktene x=1 og x=3.

Det gir at x2-4x+3=x-1x-3.

Nevneren i den første brøken faktoriserer vi slik:

2x-2=2x-1

Det betyr at fellesnevneren for de tre nevnerne er

2x-1x-3

Da er

12x-2+2x-3-x-2x2-4x+3 = 12(x-1)+2(x-3)-x-2(x-1)(x-3)=1·(x-3)2(x-1)·(x-3)+2·2(x-1)(x-3)·2(x-1)-(x-2)·2(x-1)(x-3)·2=x-32(x-1)(x-3)+4x-42(x-1)(x-3)-(2x-4)2(x-1)(x-3)=x-3+4x-4-(2x-4)2(x-1)(x-3)=x-3+4x-4-2x+42(x-1)(x-3)              Husk å skifte fortegn!=3x-32(x-1)(x-3)=3(x-1)2(x-1)(x-3)=32(x-3)

Brøker som utvides og forkortes endrer ikke verdi.

  • Når en brøk utvides, multipliseres teller og nevner med samme tall. Brøken endrer ikke verdi.
  • Når en brøk forkortes, divideres teller og nevner med samme tall. Brøken endrer ikke verdi.
Faktorisering av rasjonale uttrykk i GeoGebra. Skjermdump.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ved CAS i GeoGebra får vi de samme løsningene som i eksemplene over ved å bruke faktoriseringskommandoen.
CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 22.08.2018

Læringsressurser

Faktorisere andregradsuttrykk ved hjelp av nullpunktmetoden