Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kostnadsberegning av en live-produksjon

Du skal planlegge og kostnadsberegne en live-produksjon med hjelp av regneark. Det gir grunnlaget for å komme med et tilbud eller anbud.
Jente med videokamera. Foto
Åpne bilde i et nytt vindu

Å filme en live-produksjon krever god planlegging, tekniske kunnskaper og flere medarbeidere som kan filme. I denne oppgaven skal du beregne hva slike produksjoner koster. Når du har hentet inn priser og beregnet kostnader, er det tid for å lage en oversikt ved hjelp av regneark. Lenger ned i saken finner du to oppdrag: Det første er streaming av en kamp på et idrettsarrangement, mens det andre er en live-produksjon av fylkesmesterskap i yrkesfag ved skolen din.

Tilbud eller anbud?

Kostnadsberegning av oppdragene gir grunnlaget for et tilbud. Både idrettslaget og fylket vil motta et tilbud hvor dere har beregnet hva oppdraget vil koste. Et tilbud kan forhandles av begge parter, både kjøper og tilbyder. I tillegg finnes det anbudskonkurranser hvor kjøper mottar tilbud fra flere tilbydere. Da kalles tilbudene for anbud. Et anbud er et forpliktende tilbud, som ikke forhandles underveis i prosessen.

Å kostnadsberegne et oppdrag

 • Hva slags utstyr trengs? Ofte ser man etter antall kamera, miksebord, lydutstyr, lysutstyr, kabler og laptop.
 • Kan dere bruke skolens utstyr, eller må dere leie inn utstyr? Hent inn priser på leie av utstyr.
 • Hvilken teknologi, og hva slags programmer vil dere bruke for å streame? Fungerer alt utstyret sammen?
 • Lager dere vignetter selv, eller må dere kjøpe rettigheter til innhold?
 • Hvor mange medarbeidere trengs til produksjonen, og hvilke funksjoner trenger dere? Eksempler på dette er produsent, teknisk leder, kamerafører, lydansvarlig, lysansvarlig, noen som kan lage vignetten og eventuelt andre funksjoner.

Kostnader og merverdiavgift

Er kostnadene beregnet per time, eller er det en engangskostnad? Lønnskostnader til for eksempel en lydtekniker beregnes ofte som timepris inklusiv eller eksklusiv merverdiavgift. Det beregnes 25 prosent påslag for merverdiavgift til leie av utstyr og fagfolk. Servering og salg av reklameplass får også 25 prosent merverdiavgift på kulturarrangementer. Her kan du lese mer om satser for merverdiavgift på kultur og- idrettsarrangementer på Skatteetaten sine sider.

Lag en kostnadsberegning for live-produksjonen. Bruk regneark og legg inn formler. Da kan du enkelt endre på antall og pris. Husk å bruke vekstfaktor når du regner med prosent. Hvis du ønsker å legge 25 prosent merverdiavgift på en pris, kan du multiplisere prisen med 1,25.

Utregninger med vekstfaktor

Vi setter startverdien til for eksempel 340 kroner.

Dersom startverdien skal øke med 25 prosent:

340 kr·1+25100=340 kr·1,25=425 kr

Dersom startverdien skal minke med 25 prosent:

340 kr·1-25100=340 kr·0,75=255 kr

Filer

Oppdrag 1: Film en kamp på et idrettsarrangement

En lokal idrettsklubb skal spille en viktig kamp og ønsker at det lages en live-produksjon av den. Denne skal vises på storskjermer ved kamp-arenaen og også sendes direkte på deres nettsider.
Lag en kostnadsoversikt og gi idrettsklubben et tilbud.


De ønsker følgende:

 • oversiktsbilder over hele kamp-området
 • mange utsnitt av utøverne, både halvnære og totalt utsnitt
 • utsnitt som dekker begge halvdelene av kamp-området
 • de vil vise både hjemmelag og bortelag i tillegg til publikums reaksjoner

Oppdrag 2: Live-produksjon av et fylkesmesterskap i yrkesfag

Fylket og næringslivet ber dere om å levere et anbud på live-produksjon av fylkesmesterskapet i yrkesfag, som skal være ved deres skole om tre uker. Det skal være minst seks ulike yrkesfag som skal vise frem og ha fagprøve.

Lag en kostnadsoversikt, og gi arrangørene et tilbud.

De ønsker følgende:

 • filming av scene med konferansier og gjester i starten kl. 9.00–9.30, som vises på storskjerm
 • minst to vignetter til å bruke i starten og slutten av produksjonen
 • filming fra fylkesmesterskapet mens elevene jobber kl. 9.30–12.30. Vise øyeblikksbilder, intervjuer med elever som jobber med sine yrkesfag og vise innhold underveis fra de ulike yrkene
 • filming fra scenen med presentasjoner, framlegg og kåringer fra kl. 13.00–15.00


CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid og Viveca Thindberg.
Sist faglig oppdatert 04.09.2020

Læringsressurser

Priskalkulering og anbud