Hopp til innhold

Fagstoff

Ergonomiske prinsipper

Ergonomi er læren om hvordan vi best mulig kan tilpasse arbeidsoppgavene og arbeidsmiljøet til mennesket. Dårlige ergonomiske forhold er en av de hyppigste årsakene til sykdom og fravær.
Røntgenbilde av menneske som løfter en eske. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Om ergonomi

Ergonomi kan forenklet beskrives som et kunnskapsfelt som omhandler tilpasning mellom arbeidsmiljø/-teknikk og mennesket. For å unngå sykdom og belastningsskader må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi.

Riktig belastning er sunt, og bevegelse er nødvendig. Målet er å redusere feilbelastning og overbelastning. Tungt og ensformig arbeid, svært belastende arbeidsstillinger og tidspress er spesielt uheldig.

Om helsekonsekvenser

Muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær i arbeidslivet. Vi vet at en del av disse plagene forårsakes av yrkesarbeid, men vi vet ikke nøyaktig hvor stor denne andelen er.

Helseplager kan oppstå når kroppens toleransegrenser overskrides. Dette er en normal reaksjon på for høy belastning.

Årsaken kan være at arbeidet er for tungt, for ensformig, foregår i uheldige arbeidsstillinger eller varer for lenge.

God ergonomi på arbeidsplassen innebærer at arbeidet er fysisk tilrettelagt og hensiktsmessig organisert. Det er viktig med god tilrettelegging også for dem som allerede har muskel- og skjelettplager, slik at man kan unngå sykefravær og eventuelt uførhet.

Fakta fra Arbeidstilsynet

  • Dårlige ergonomiske forhold i arbeidsmiljøet er en av de største bekymringene i arbeidslivet.
  • I løpet av livet får omkring 80 prosent plager med ryggen, og til enhver tid er 15–20 prosent av befolkningen plaget med ryggen.

Hvordan forebygge muskel- og skjelettplager?

Arbeidsgiver har ansvar for å legge arbeidet til rette slik at arbeidstakerne ikke påføres skader eller plager.

Som framtidig arbeidstaker bør du være med og peke på nødvendige endringer for å bedre forholdene, og du må også selv gi beskjed når kroppens grenser er nådd. Vi har alle ulike grenser for hva som er tungt arbeid og ikke.

Hovedregler for å forebygge muskel- og skjelettplager

  • Fjern årsaken til muskel- og skjelettplagene. Finn eventuelt en erstatning.
  • Unngå tungt arbeid og ensformig gjentakelsesarbeid.
  • Bytt ut tunge objekter med lettere.
  • Få hjelp av andre eller bruk hjelpemidler til tunge løft.

Arbeidsgiver har ansvar for at du får opplæring i forflytning / riktige løft og ellers legge arbeidet til rette slik at du får minst mulig ensformig gjentakelsesarbeid.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Hege Nikolaisen. Rettighetshaver: Arbeidstilsynet
Sist faglig oppdatert 26.07.2021

Læringsressurser

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)