Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Undersøk skolen som arbeidsplass

Når du går på skole, er skolen arbeidsplassen din. I denne oppgaven skal du kartlegge arbeidsforholdene ved skolen gjennom en undersøkelse blant medelevene dine. Oppgaven kan godt løses i grupper.
Ark med avkryssingsbokser som viser et misfornøyd, et nøytralt og et fornøyd smilefjes. En penn ligger på arket. Foto.

Finn et representativt utvalg

Før undersøkelsen bør du vurdere hvor mange du skal spørre for å få det vi kaller et representativt utvalg. Hva som er et representativt utvalg, vil variere litt etter hvor mange elever det er på skolen din. I den relaterte artikkelen nederst på siden kan du lese mer om hvordan man velger et representativt utvalg. I artikkelen står det at mellom 100 og 200 elever vanligvis vil være et greit utgangspunkt for undersøkelser som angår én enkelt skole.

Lage en undersøkelse

Skal du intervjue mange, vil det sannsynligvis lønne seg å sende ut en digital undersøkelse. Det finnes flere enkle og gratis verktøy for undersøkelser på nettet. Du finner noen forslag i tekstboksen nederst på siden. Bruk det du selv synes er best.

Oppgave

I undersøkelsen skal du finne ut hvordan elevene opplever arbeidsforholdene på skolen. Eksempler på spørsmål du kan stille i undersøkelsen:

  • Hvordan er inneklimaet? Vanlige utfordringer i store bygg kan være at luften er for tørr, eller at det er for kaldt. Det er et varseltegn hvis flere melder om luftveisproblemer på skolen.
  • Hvordan er det å jobbe med PC-er? Er det nok ladestasjoner og god nok nettilgang? Er det andre utfordringer?
  • Hvordan er det fysiske arbeidsmiljøet? Det kan inkludere faktorer som handler om selve skolebygget, klasserommene, møterom eller arbeidspulter og stoler.
  • Hvordan er det psykiske arbeidsmiljøet ved skolen? Hva den enkelte mener er et godt miljø, kan være individuelt. Det psykiske arbeidsmiljøet inkluderer også faktorer som støy, inkludering og rom for pauser.

Lag en statistisk oversikt over svarene du får. Hva sier resultatene? Er det stor forskjell på hva skolens ledelse og elevene synes er viktig? Hvordan opplever elevene det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet sitt på skolen?

Verktøy for å lage undersøkelser

Forms, Google

SurveyMonkey

EasyQuest

Meningsmåling, Facebook

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Anki Olsen.
Sist faglig oppdatert 20.10.2020

Læringsressurser

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)