Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skolens HMS-arbeid

Har du oversikt over de fysiske og psykiske miljøfaktorene på skolen din? I denne oppgaven skal dere jobbe i grupper. Dere tar utgangspunkt i skolen dere går på, og svarer på spørsmål om skolens HMS-arbeid.
To unge kvinner sitter rundt et bord. En tredje kvinne står midt imellom dem. De prater og smiler henvendt til hverandre.
Åpne bilde i et nytt vindu

Intervju en leder

Vet dere hvem som styrer HMS-arbeidet på skolen? Finn ut hvem som er HMS-ansvarlig. Avtal et intervju med vedkommende eller en annen som har oversikt over HMS-arbeidet på skolen.

Finn svar på disse spørsmålene:

  • Hva er de viktigste fysiske miljøfaktorene?
  • Hvordan er de ivaretatt på skolen?
  • Hva er de viktigste psykososiale miljøfaktorene?
  • Hvordan er de ivaretatt på skolen?

Dere kan også bygge videre på disse spørsmålene når dere gjør intervjuet.

Drøft

Sammenlign svarene dere fikk, med hvordan dere i gruppen opplever de fysiske og psykiske miljøfaktorene på skolen. Opplever dere at de er godt ivaretatt? Reflekter og begrunn svarene med eksempler.

CC BY-SASkrevet av Kjell Rosland og Anki Olsen.
Sist faglig oppdatert 19.10.2020

Læringsressurser

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)