Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Vernerunde på arbeidsplassen

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er et krav i internkontrollforskriften. Vernerunder er et tiltak i dette arbeidet.
Rødt paragraftegn i forkant av mange hvite. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Dette trenger vi:

 • internkontrollforskriften
 • penn og papir

Dette skal vi gjøre:

 1. Inviter skolens verneombud til klassen for å fortelle om hvordan det drives systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på skolen. Forbered spørsmål og ta notater underveis.
 2. Del klassen i grupper på tre og tre.
 3. Hver gruppe velger en bygning på skolen og planlegger en vernerunde i denne bygningen. Bygningen kan være et verksted, et utstyrslager eller en driftsbygning. Et skolebygg med undervisningsrom kan også brukes.
 4. Finn ut hvem som jobber i den aktuelle bygningen.
 5. Hvilke arbeidsoperasjoner utføres i bygningen?
 6. Hvilke risikomomenter må dere være oppmerksomme på?
 7. Hvilket verneutstyr skal være der?
 8. Lag sjekklister.
 9. Gruppene går vernerunde i "sin" bygning. Noter!
 10. Diskuter resultatene.

Etter denne økta kan du:

 • forklare hva et verneombud gjør
 • forklare hva en vernerunde er, og hvorfor det er viktig
 • finne mangler i en bygning

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen.
Sist faglig oppdatert 20.04.2021

Læringsressurser

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)