Hopp til innhold

Fagstoff

HMS-arbeid i små bedrifter

HMS-arbeid må tilpasses den enkelte virksomhet. Små bedrifter har derfor ikke like omfattende HMS-arbeid som større virksomheter.
Smilende kvinne i forkle står bak et bord fylt med bakevarer. Foto.

Det er to forhold som påvirker omfanget av HMS-arbeidet:

  • hvor høy risiko det er for brann, ulykker, ran og andre farer
  • hvor mange ansatte bedriften har

Tre roller

Arbeidsgivere, arbeidstakere og HMS-rådgivere har hver sin rolle i HMS-arbeidet. De skal sørge for at HMS-arbeidet blir gjort riktig ut fra deres perspektiv.

Hvordan kan arbeidet legges opp?

I små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning og arbeidsulykker trenger ikke HMS-rutinene å være omfattende. Men selv om virksomheten er lite utsatt for HMS-problemer, blir resultatene best med systematisk innsats.

Det er viktig å være opptatt av å gjøre det riktig første gang. Det lønner seg ikke å ta sjanser. Det er bedre og billigere å forebygge enn å reparere.

Arbeidstilsynet har veiledninger som viser hvordan arbeidet kan legges opp for små bedrifter som er lite utsatt for HMS-problemer.

Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner tilbyr også opplæring, håndbøker og praktiske hjelpemidler i HMS-arbeidet. Opplæring er en del av mellom organisasjonene i arbeidslivet.

CC BY-SASkrevet av Kjell Rosland. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 20.10.2020

Læringsressurser

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)