Hopp til innhold

Fagstoff

Trinn i HMS-arbeidet

I alle virksomheter må vi arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Arbeidstilsynet har veiledninger som viser oss hvordan vi kan legge opp arbeidet trinn for trinn. Det er daglig leder som har ansvaret, og vi som arbeidstakere skal delta i arbeidet.
Fjellklatrere i silhuett. Foto.

Hvordan gå fram?

Arbeidstilsynet viser hvordan arbeidet med systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) kan legges opp trinn for trinn:

  1. sette i gang
  2. kartlegge
  3. planlegge og prioritere tiltak
  4. følge opp

Sette i gang

Daglig leder for virksomheten skal, i samarbeid med arbeidstakerne, starte arbeidet.

For å sikre at rutinene stemmer med virkeligheten, skal arbeidstakerne bidra med erfaringer og løsningsforslag.

Det må settes konkrete, forpliktende mål for arbeidet med HMS. Oppgaver, ansvar og myndighet må avklares. Personer med ansvar må også ha kunnskap og myndighet til å følge opp.

Kartlegge

Eksisterende dokumentasjon skal systematiseres og oppbevares slik at den er tilgjengelig. Eksempler på slik dokumentasjon er arbeidsavtaler, skade- og sykefraværsregistreringer, kursbevis for opplæring av verneombud, avtale om avfallshåndtering, brannvern og brannøvelser og renhold av arbeidslokaler.

Risikoanalyse er en viktig del av kartleggingen, spesielt første gang.

Planlegge og prioritere tiltak

Planlegging og prioritering av tiltak er neste skritt. Daglig leder skal gjøre dette i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Der det finnes verneombud og arbeidsmiljøutvalg, skal de delta i arbeidet.

Handlingsplanen skal være skriftlig og vise hvordan virksomheten vil fremme HMS. Den skal vise hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det, og når det skal være gjort. Planen må gjøres kjent for alle som blir berørt.

Følge opp

Gjennomføring av planlagte og prioriterte tiltak er den viktigste delen av HMS-arbeidet. Planen brukes for å sikre at tiltakene blir gjennomført til rett tid.

Daglig leder har plikt til å følge opp at det systematiske HMS-arbeidet fungerer. Det betyr jevnlig kartlegging, planlegging av tiltak, oppfølging av tiltak og undersøkelser av om man oppnår de ønskede resultatene.

Arbeidstakere har plikt til å melde fra om feil og mangler, og komme med forslag til forbedringer.

Det er viktig å lære av feil og mangler, slik at vi ikke gjentar dem. Virksomheten skal ha en skriftlig rutine for hvordan de skal rette opp og hindre gjentakelse av feil og mangler.

CC BY-SASkrevet av Kjell Rosland og Monica Gjertsen Steinbakken. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 12.10.2020

Læringsressurser

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)