Hopp til innhold

Fagstoff

Dokumentasjon av internkontroll

I alle virksomheter er det mye som skal dokumenteres. Bedrifter skal utføre egenkontroll av eget arbeid innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dette kalles internkontroll. Tiltak innenfor internkontrollen har ulike krav til dokumentasjon.
En kvinne står foran en bokhylle med mange permer og løfter ut en av permene. Foto.

Krav til dokumentasjon

Det er ulike krav til hvordan internkontrollen skal dokumenteres, ut fra virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. På noen områder kreves det skriftlig dokumentasjon.

Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av HMS-lovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l., skal inngå.

Du kan se hvilke krav som gjelder, i skjemaet nedenfor.

Dokumentasjon av internkontroll

Det skal dokumenteres at

Krav til dokumentasjon

1) lover og forskrifter innen HMS, som gjelder virksomheter, er tilgjengelige for alle, og at bedriften har oversikt over de kravene som er særlig viktige for virksomheten

ingen spesielle

2) arbeidstakerne har tilstrekkelig med oppdaterte kunnskaper og ferdigheter om det systematiske HMS-arbeidet på arbeidsplassen

ingen spesielle

3) arbeidstakerne medvirker, slik at virksomhetens samlede kunnskap og erfaring utnyttes

ingen spesielle

4) det er fastsatt mål for helse, miljø og sikkerhet

skriftlig

5) bedriften har oversikt over virksomhetens organisasjon, hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med HMS er fordelt

skriftlig

6) farer og problemer er kartlagt, og at man på bakgrunn av kartleggingen vurderer risiko og utarbeider tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

skriftlig

7) det er satt i verk rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av regler innen HMS-lovgivningen

skriftlig

8) det blir gjennomført en systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer

skriftlig

9) krav til dokumentasjon i HMS-lovgivningen er fulgt – for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis og sertifikater

skriftlig

CC BY-SASkrevet av Kjell Rosland og Anki Olsen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 06.10.2020

Læringsressurser

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)