Hopp til innhold

Fagstoff

Forskrift om internkontroll

Vet du hvilke rutiner praksisplassen din har for dokumentasjon av arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS)? Internkontrollforskriften handler om lovverket som regulerer dokumentasjon av HMS-arbeidet.
En inspektør sjekker et brannslukningsapparat. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forskrift om internkontroll

Internkontrollforskriften beskriver lover og regler, organisering og .

En forskrift utfyller lovbestemmelser med rettigheter og plikter. Innenfor HMS gir internkontrollforskriften oss mer utfyllende bestemmelser om reglene vi finner i blant annet arbeidsmiljøloven.

Internkontrollforskriften skal sørge for at arbeidstakere sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det stilles derfor krav til organisering av arbeidet, som arbeidslokaler og verneutstyr.

Plikt til internkontroll

Kravet om systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter. Daglig leder skal sørge for gode rutiner for internkontroll. Dette innebærer blant annet dokumentasjon av ulike HMS-tiltak. Arbeidet med internkontroll skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Tilsyn

Det er flere tilsynsmyndigheter som er satt til å følge opp internkontrollforskriften. De viktigste er

  • Arbeidstilsynet
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  • eltilsynet
  • kommunale brannvernmyndigheter

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har utarbeidet en veiledning om organisering og tilrettelegging av arbeidet. Du finner veiledningen på nettstedet til Arbeidstilsynet. Den skal dekke alle typer arbeidsplasser.

Mangelfull tilrettelegging av arbeidet kan få mange negative utslag – for eksempel utvikling av helseskader.

Eltilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har, sammen med det lokale eltilsyn, tilsynsmyndighet med overholdelse av lovverket ifølge lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. I tillegg fører de tilsyn etter produktkontrolloven når det gjelder forbrukertjenester og produktenes fysiske, termiske, mekaniske og brannmessige egenskaper.

Kommunale brannvernmyndigheter

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har, sammen med kommunale brannvernmyndigheter, tilsynsmyndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Kjell Rosland og Anki Olsen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 08.10.2020

Læringsressurser

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)