Hopp til innhold

Fagstoff

Krav til alle arbeidsgivere

Alle arbeidsgivere har plikt til å følge regelverket for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det en fordel å vite hvor du finner lover og regler som gjelder for din bransje. HMS-arbeidet skal tilpasses virksomhetens produkter og tjenester, størrelse og egenart.
En person undertegner en ansettelseskontrakt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvilke krav stilles til arbeidsgivere?

På Arbeidstilsynets hjemmeside finner du informasjon om viktige krav innenfor HMS som alle arbeidsgivere må følge.

Viktige områder er:

  • fast ansettelse, skriftlig arbeidsavtale
  • forbud mot diskriminering på grunn av alder, seksuell orientering, politiske oppfatninger, medlemskap i fagforeninger eller politiske organisasjoner
  • yrkesskadeforsikring for alle ansatte i henhold til lov om yrkesskadeforsikring (staten har egen ordning)
  • spesielle hensyn til gravide, småbarnsforeldre og ungdom under 18 år
  • utforming av arbeidsplasser og arbeidslokaler
  • arbeid ved dataskjerm
  • psykisk miljø, for eksempel stress, mobbing, omstilling og varsling

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet legger premissene for virksomhetenes arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Samfunnsoppdraget til Arbeidstilsynet er gitt av Stortinget, og tilsynet følger opp at arbeidsgivere følger lovgivningen.

Har du fått ny ekstrajobb og vil vite hva som gjelder for ungdom i arbeidslivet? Hvordan er egentlig gangen i en oppsigelse? Hva er verneombudets sine oppgaver?

På Arbeidstilsynets hjemmeside finner du fakta, brosjyrer, veiledninger og skjemaer som er nyttig for både ansatte og arbeidsgivere. Her kan du finne fram i regelverket, og du finner informasjon om både fysisk og psykisk arbeidsmiljø. I tillegg kan du finne utskriftklare skjemaer og dokumenter, blant annet en standard arbeidsavtale.

Lov om yrkesskadeforsikring

Arbeidsgivere skal tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Folketrygdloven definerer yrkesskade eller yrkessykdom som yrkesskadeforsikringen skal dekke. Skade og sykdom som følger av ulykker eller påvirkning av skadelige stoffer, skal også dekkes.

Yrkesskadeforsikringen skal tegnes privat, det vil si at krav om erstatning skal rettes til forsikringsselskapet av pasienten. Forsikringen skal dekke både inntektstapet og påførte utgifter. På lovdata.no finner du loven i sin helhet.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Kjell Rosland og Anki Olsen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 08.10.2020

Læringsressurser

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)