Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er helse, miljø og sikkerhet (HMS)?

Arbeidsmiljøet virker inn på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsmiljøet skal være fullt ut forsvarlig. Arbeidet med HMS i virksomheten skal være systematisk og omfatte alle faktorer som påvirker arbeidsmiljøet.
En kvinne på høye hæler balanserer med én fot på en krakk og leter i en arkivhylle.

Fysisk og psykisk arbeidsmiljø

Læringsmiljøet er summen av alle faktorer som kan tenkes å virke inn på elevenes muligheter til å tilegne seg kunnskap, samt fysisk og psykisk helse. Elevundersøkelser og annen forskning tyder på at læreren har avgjørende betydning for læringsmiljøet.

Dette kan overføres til arbeidsmiljøet. Læreren blir her erstattet av en leder.

Arbeidsmiljøloven § 4-1 krever at arbeidsmiljøet skal være fullt ut forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer som kan virke inn på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.

Arbeidsmiljøloven inneholder krav om psykososialt og fysisk arbeidsmiljø.

Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer

Arbeidsmiljøloven §4-3 krever at

  • arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakerens integritet og verdighet ivaretas
  • arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten
  • arbeidstakere ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden
  • arbeidstakere, så langt det er mulig, skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre

Psykososiale forhold omfatter blant annet tilrettelegging og ledelse, informasjon, opplæring, kommunikasjon og kontakt med andre, variasjon i arbeidet, innflytelse, utviklingsmuligheter, tidspress, stress og arbeidstidsordninger.

En gjeng kolleger er samlet rundt en kaffemaskin.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fysiske arbeidsmiljøfaktorer

Arbeidsmiljøloven § 4-4 krever at bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling og lignende skal være fullt ut forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

Fysiske forhold omfatter utforming av lokaler, tilpasning av arbeidsbord, tunge løft, ensformig gjentakelsesarbeid, luftforurensning, etsende væsker, belysning, arbeidsredskaper, glatte gulv, støy og så videre.

Innkvartering som arbeidsgiveren stiller til rådighet for en arbeidstaker, skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt.

Systematisk HMS-arbeid

Arbeidsmiljøet i virksomheten skal kartlegges og risikovurderes. Deretter skal det etableres rutiner som reduserer eller fjerner risikoen. Det er kjernen i det vi kaller systematisk HMS-arbeid.

Systematisk HMS-arbeid innebærer at arbeidsgiveren skal

  • fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet
  • kartlegge farer og problemer
  • sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær

Virksomheten må kunne dokumentere skriftlig at dette arbeidet gjøres jevnlig.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Kjell Rosland, Gunnar Ottesen og Vegard Floor Søvik. Rettighetshavere: NKI Forlaget, NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 11.07.2018

Læringsressurser

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)