Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Samisk og norsk virkelighetsforståelse i tekster

Hva skiller samisk og norsk virkelighetsforståelse, og hvordan kan samiske tekster utfordre det norske nasjonale selvbildet?
Stilisert sol med kors i midten. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

1. Samisk og norsk virkelighetsforståelse

 1. Les artiklene Tekster og nasjonale og globale selvbilder og Tekster og kulturers virkelighetsforståelse.

 2. Diskuter og reflekter: Hva kan være forskjeller i samisk kulturs og norsk kulturs virkelighetsforståelser?

 3. Diskuter og reflekter: Hva slags funksjon har en nasjonalsang, i hvilke situasjoner blir de sunget, og hva gjør det med oss når vi hører dem?

2. Sammenlign to nasjonalsanger

Se på de to nasjonalsangene til Sápmi og Norge og sammenlign hvordan de to tekstene framstiller naturen og nasjonen eller folket de omtaler.

 1. Lag et dokument med to kolonner, en med tittelen "natur", og en med overskriften "nasjon/folk".

 2. Del hver av kolonnene i to igjen, og legg inn beskrivelser av de to temaene fra sangtekstene ved siden av hverandre.

 3. Sammenlign framstillingene i de to tekstene. Hva er likt? Hva er forskjellig?

 4. Diskuter: Hva forteller de to tekstene oss om virkelighetsforståelsen til de to kulturelle fellesskapene de representerer?

3. Samiske perspektiver som utfordrer

Jenni Laiti

Se del 2, 3 og 5 i episoden av NRK-serien Árdna: Samisk kulturmagasin. Her møter du Jenni Laiti, talskvinne for den samiske kunstner-gruppa Suohpanterror.

 1. Hvilket syn på naturen legger Laiti fram i intervjuet?

 2. Hvordan framstiller hun samefolkets forhold til styresmaktene i de skandinaviske landene som Sápmi er en del av?

 3. Hva vil Suohpanterror oppnå med kunsten sin?

Suohpanterror

Se på bildene på Instagram-kontoen til gruppa Suohpanterror og les artiklene Postkolonialisme og Postkolonialisme på norsk.

 1. Kjenner du igjen symboler fra andre typer motstandskamp i Suohpanterrors Instagram-bilder?

 2. Kjenner du igjen noe fra perspektivet i postkolonialisme-artiklene i intervjuet med Laiti og i bildene til Suohpanterror?

 3. Velg ett av bildene fra Suohpanterrors Instagram-konto som du synes framstiller virkeligheten på en måte som utfordrer ditt eget syn på den. Kan dette bildet bidra til å endre ditt syn?

 4. Diskuter: Hvordan kan Suohpanterrors framstilling av virkeligheten, samfunnet og naturen utfordre det norske selvbildet?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 01.12.2021

Læringsressurser

Mediefortellinger om "de andre"