Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skriftlig oppgave: Mediefortellinger som skaper respekt og forståelse

Avslør stereotypier og fordommer og reflekter over hvordan mediefortellinger kan skape respekt og forståelse mellom folk og kulturer.
Person som skriver på et nettbrett. Store og små bokstaver svever i forgrunnen, i bakgrunnen er det et verdenskart. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Målet med oppgaven er at du skal

  • vise at du kjenner til og kan anvende sentrale begreper og teorier

  • øve deg på å vurdere faktabaserte og fiksjonsbaserte mediefortellinger i et kritisk perspektiv, og avsløre stereotypier og fordommer

  • forstå hvorfor det er viktig at mediefortellinger skaper respekt og forståelse mellom folk og kulturer

  • trene på å skrive anmeldelser og essayer

Oppgave 1) Begrepsoppgave

Definer og gi eksempler på disse begrepene

  • stereotypi

  • fordom

  • toleranse

  • postkolonialisme

  • diskurs

Oppgave 2) Skriv en anmeldelse

Skriv en kort anmeldelse av en mediefortelling som du mener bidrar til fordommer mot mennesker fra andre land og verdensdeler. Anmeldelsen skal være på maks 300 ord og kunne publiseres i skoleavisa eller på Aftenpostens ungdomsside Si ;D.

Oppgave 3) Skriv et essay

Skriv et personlig essay om mediefortellinger som skaper forståelse og respekt for mennesker som tilhører fremmede kulturer og religioner.

Essayet er en sjanger der du har lov til å hente erfaringer fra egne leser-, lytter- og seeropplevelser.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 02.03.2022

Læringsressurser

Mediefortellinger om "de andre"