Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Verden sett med norske briller

I en undersøkelse fra 2008 påviste Elisabeth Eide og Anne Hege Simonsen at norske journalisters fortellinger om verden i perioden fra 1902 til 2002 i stor grad var en avspeiling av nordmenns selvbilde. I denne oppgaven skal dere utforske om det fremdeles er slik.
En mann med VR-briller ser piksler komme svevende og sette seg sammen til en skikkelse. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Utforskingsoppdrag

Jobb sammen i grupper. Utpek en gruppeleder og en referent.

I denne oppgaven skal dere utforske og analysere ti norske nyhetsfortellinger om en stor og alvorlig hendelse i utlandet. Dere velger selv hvilken hendelse.

Dere skal undersøke

  • fortellerposisjonene i nyhetsfortellingene

  • hvordan sakene er vinklet

  • hvilke sakene er satt inn i

  • om sakene er en del av en pågående i norsk offentlighet

  • i hvilken grad fortellingene viser respekt og forståelse for mennesker i andre samfunn og kulturer

  • i hvilken grad fortellingene avslører fordommer mot mennesker i andre samfunn og kulturer

  • i hvilken grad journalistens framstilling er en avspeiling av nordmenns selvbilde

Skriv en grupperapport

Ta utgangspunkt i referatet fra gruppearbeidet. Samskriv en rapport der dere redegjør for det dere har funnet ut, og analyserer funnene i lys av mediefaglige teorier.

Bruk for eksempel Google Docs eller Word Online som samskrivingsverktøy.

Relatert innhold

Analyser av mediefortellinger kan avsløre dyptliggende strukturer i måten nordmenn flest oppfatter virkeligheten på, og fordommer vi har mot «de andre».

En historie kan fortelles på ulike måter: i første eller tredje person, med eller uten innblikk i hva personene tenker, med eller uten synlig forteller.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 03.03.2022

Læringsressurser

Mediefortellinger om "de andre"