Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering av emnet mediefortellinger om "de andre"

Mediefortellinger kan både forme, gjenspeile og endre det bildet vi har av utlendinger, urfolk og nasjonale minoriteter. Mediefortellinger kan skape respekt og forståelse for "de andre", men også stereotypier og fordommer. Hva kan du om dette emnet?
Fredag ligger på kne og bøyer seg for Robinson Crusoe, som står med gevær i hånda og sverd i slira. To drepte personer ligger i bakgrunnen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva har du lært om mediefortellinger om "de andre"?

Gå gjennom disse punktene og få oversikt:

  • Jeg vet hva en diskurs er, og kjenner til Michel Foucaults diskursteorier

  • Jeg forstår hvordan mediefortellinger gjenspeiler og former bildet vi har av virkeligheten og "de andre"

  • Jeg kjenner til forskning knyttet til norske nyhetsfortellinger om andre land og kulturer

  • Jeg vet hva en nyhetsramme er, og kan identifisere vanlige nyhetsrammer som brukes ved omtale av mennesker med utenlandsk opphav

  • Jeg kan avsløre stereotypier og fordommer i ulike typer mediefortellinger, også ut fra et postkolonialistisk perspektiv

  • Jeg kan drøfte hvordan mediefortellinger kan fremme forståelse og respekt for urfolk og mennesker fra andre land

Sjekk om du kan fagbegrepene

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 07.03.2022

Læringsressurser

Mediefortellinger om "de andre"