Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

To fotofortellinger fra Afrika

Et pressefotografi kan i seg selv være en mediefortelling. I denne oppgaven skal du analysere to bilder av afrikanske krigsofre i lys av en postkolonialistisk diskurs.

Oppgave 1) Analyser to pressefotografier

Bilde 1: Krigsoffer – samfunnsmessig kontekst

Liberia er Afrikas eldste uavhengige republikk. Landet har aldri vært underlagt noen kolonimakt. I nyere tid har Liberia blitt rammet av to usedvanlig brutale borgerkriger, først i perioden 1989 til 1997 og deretter i perioden 1999 til 2003. Mange barn som deltok i kampene som barnesoldater, ble merket for livet.

Et barn på krykker som har mistet et ben. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Analyser bildet av et krigsoffer i Liberia

  1. Beskriv det du ser på bildet – motiv, positur, komposisjon, fokuspunkter, linjer og farger.

  2. Tolk det du ser. Hvilken historie forteller dette bildet?

Bilde 2: Diana i Angola – samfunnsmessig kontekst

I januar 1997 dro den britiske prinsessen Diana til Angola på oppdrag for det britiske Røde Kors. Hensikten var å sette søkelyset på behovet for midler til minerydding. Under oppdraget ble Diana avbildet med skuddsikker vest og hjelm på vei gjennom farlige minefelt. Men det mest ikoniske bildet viser Diana i samtale med unge mineofre.

Angola var portugisisk koloni fram til den såkalte nellikrevolusjonen i 1974. Etter at landet ble selvstendig, brøt det ut borgerkrig mellom rivaliserende grupperinger. Den brutale borgerkrigen varte helt fram til 2002 og ble forsterket av at også stormaktene blandet seg inn.

Prinsesse Diana, med Røde Kors-emblem på seg, sitter sammen med ei gruppe barn med proteser og krykker. Hun holder ei jente med amputert bein på fanget og ser medfølende på en ung gutt med protese. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Analyser bildet av Diana i Angola

  1. Beskriv det du ser på bildet – motiv, ansiktsuttrykk, positur, komposisjon, blikkretning, linjer og farger.

  2. Tolk det du ser. Hvilken historie forteller dette bildet?

  3. Tror du det er forskjell på din oppfatning av bildet i dag og den oppfatningen briter flest hadde av bildet i 1997? Begrunn svaret.

Oppgave 2) Diskursanalyse

Analyser de to bildene i lys av en postkolonialistisk diskurs og teorier om hvite privilegier.

Relatert innhold

En bildeanalyse består av tre trinn: beskrivelse, analyse og tolkning.

Hvordan har tekster og andre kulturuttrykk formet et syn på verden der Vesten står for sivilisasjonen og resten av verden er underutviklet?

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 01.03.2022

Læringsressurser

Mediefortellinger om "de andre"