Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Stereotypier, fordommer og rasisme

Lær om disse begrepene, og bruk dem til å reflektere over opplevelsene norsksomaliere forteller om i en episode av programmet «Ikke spør om det».
En rød plakat med en svart hånd, symbol for Black Lives Matter, under en demonstrasjon i London i 2020. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er stereotypier, fordommer og rasisme?

  1. Les fagartikkelen under om disse tre begrepene, og lag en definisjon for hvert av begrepene. Bruk dine egne ord i forklaringene.
  2. Del det du har skrevet, med en medelev. Bli enige om en felles definisjon.

Relatert innhold

Utforsk stereotypier og fordommer i Ikke spør om det

Se episoden «Norsk-somalier» av NRK-programmet Ikke spør om det, og gjør oppgavene under.

  1. I par: Lag en oversikt over alle spørsmålene, og diskuter om hvert enkelt spørsmål er nøytralt, eller om det har grunnlag i stereotypier eller fordommer. Er det vrient å skille mellom stereotypier og fordommer?
  2. Blir noen av stereotypiene og fordommene motbevist i svarene til deltakerne i programmet? Kom med eksempler.
  3. Diskuter: Hvor vanlige er fordommene som kommer fram her, og hvorfor tror har de oppstått, tror dere?

Dramatiser og forklar eksempler på rasisme

Hvilke eksempler på rasisme forteller deltakerne i programmet om, og hvordan kan vi bruke dette til å bekjempe rasisme?

  1. Prøv å komme opp med så mange eksempler som mulig fra programmet, mens læreren eller en elev skriver ned alle eksemplene på tavla eller i et delt dokument.
  2. Gå sammen i grupper, og velg ett eksempel hver. Pass på at alle gruppene har forskjellige eksempler.
  3. Lag en film, podkast eller framføring der dere først dramatiserer eksempelet og så diskuterer hva slags stereotypier og fordommer som kan ligge bak slike handlinger. Kom også med forslag til hvordan slike fordommer kan bekjempes, slik at de ikke danner grunnlag for rasisme.

Til videre refleksjon

Hvilke ubevisste fordommer har du? Forskere har utviklet et sett med tester som avdekker hvilke ubevisste forestillinger du har som er basert på kjønn, alder, vekt, legning, nasjonalitet og så videre. Les mer om dette og ta testen på nettsiden til Project Implicit (engelsk versjon).

NB: Denne testen bør du ta hjemme og alene. De fleste har ubevisste fordommer, og dette er noe som kan være for personlig å dele med klassen rett etter du har tatt testen. Du trenger også konsentrasjon og arbeidsro for å ta testen, derfor egner dette seg best til hjemmearbeid.

Kilder:

Wilson, J. (2017, 13. mars). «People see black men as larger, more threatening than same-sized white men». Hentet 19. november 2020 fra American Psychological Assosiation: https://www.apa.org/news/press/releases/2017/03/black-men-threatening

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 19.11.2020

Læringsressurser

Mediefortellinger om "de andre"