Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Hvilke fortolkningsrammer brukes i nyhetsfortellinger og fiksjonsfortellinger om minoriteter i Norge? Må det egentlig være slik at alle nordmenn er typisk norske?

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til noen typiske nyhetsrammer som brukes i fortellinger om minoritetsgrupper i Norge
  • kunne avdekke stereotype forestillinger og fordommer i ulike mediefortellinger
  • kunne reflektere over hva det betyr at norske innvandrere selv forteller sine egne historier
  • vite hva som menes med begrepet "third culture kids" og reflektere over hvilke mediefortellinger som skaper et større "vi"