Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Etter å ha gjennomgått læringsstien skal du

  • kunne gjøre rede for hva som menes med urfolk, og vite hvilke rettigheter verdens urfolk har
  • ha sett filmklipp og jobbet med oppgaver om urfolk
  • vite hvem filmskaper Elle-Máijá Tailfeathers er
  • ha sett og analysert Elle-Máijá Tailfeathers' animerte dokumentarfilm Rebel (Bihttoš)

Før du begynner:

Samene er Nordens urfolk. Omtrent halvparten av den samiske befolkningen bor i Norge. Det bor også samer i Sverige, Finland og Russland.

  • Kjenner du til andre urfolk i verden?
  • Hvor bor de?
  • Hvilke filmer eller bøker kjenner du til som handler om urfolk?