Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Oppgaver til kortfilmen Inn i vårt mørke hus

Filmen Inn i vårt mørke hus tar opp et aktuelt og brennbart tema, tvangsekteskap. Sammenlign kortfilmen med en scene i humorserien Uti vår hage. Skaper slike mediefortellinger respekt og forståelse for folk og kulturer, eller bidrar de til å forsterke stereotypier og fordommer?

Kortfilmen Inn i vårt mørke hus fra 2013 er regissert av den norsk-kurdiske filmregissøren og skuespilleren Irasj Asanti, kjent for sine roller i blant annet TV-seriene Brødre og Nobel.

Oppgave 1) Karakterer og dramaturgi

 1. Beskriv Sara. Her er noen forslag til ting du kan se etter: Hvilke ytre og indre egenskaper har hun? Hvordan forholder hun seg til foreldrenes krav om å holde seg borte fra Erik? Hvordan utvikler hun seg? Vil du si at hun er en statisk eller dynamisk karakter?
 2. Beskriv broren. Hvilke egenskaper har han? Hvordan forholder han seg til foreldrenes forventninger til Sara? Hvordan utvikler han seg?
 3. Hvordan reagerer faren på at Sara har vært på fest sammen med Erik? Og hvordan reagerer moren?
 4. Saras bror står på utsiden av kjøkkenet og overhører en diskusjon mellom moren og faren om Saras framtid. Hvordan tolker du brorens reaksjon på samtalen?
 5. Er det et vendepunkt i filmen? Og hvordan tolker du slutten?
 6. Hvordan er det synlig at Sara og broren lever et liv der to ulike kulturer møtes? Svar ved å trekke fram konkrete ting i filmen.

 7. Filmens tittel, Inn i vårt mørke hus, kan forstås som en allusjon til Lucia-sangen. Tolk tittelen.

Oppgave 2) Kulturkonflikter og rollekonflikter

 1. Forklar begrepene kultur, identitet og sosial rolle.

 2. På hvilken måte opplever Sara en konflikt mellom to kulturer?

 3. Opplever Sara en rollekonflikt, eller skildrer filmen en konflikt mellom identiteten hennes og de sosiale rollene hun har?

 4. Diskuter i klassen: Hvor går grensene mellom frivillig ekteskap, arrangert ekteskap og tvangsekteskap?

Oppgave 3) Sammenlign to fortellinger om tvangsekteskap

 1. Uti vår hage, et norsk humorprogram, har laget en parodisk variant av en fortelling om tvangsekteskap. Sammenlign mediefortellingen Uti vår hage med Inn i vårt mørke hus. Hvilke momenter fra kortfilmen kjenner du igjen i humorutgaven?

 2. Irasj Asantis film er fortalt fra et "innenfra"-perspektiv. Uti vår hage forteller en lignende historie fra et "utenfra"-perspektiv. Skaper slike fortellinger respekt og forståelse for folk og kulturer, eller bidrar de til å forsterke stereotypier og fordommer?

CC BY-SASkrevet av Heidi Mobekk Solbakken og Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 21.06.2019

Læringsressurser

Mediefortellinger om "de andre"