Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Robotjournalistikk og digitale møterom

Hvordan påvirkes vi av ny medieteknologi og nye kommunikasjonsformer? I dette arbeidsoppdraget skal du samarbeide med medelever i et digitalt møterom. Dere skal jobbe med en oppgave om robotjournalistikk. Til slutt skal gruppa vurdere kommunikasjonsformen dere benyttet dere av.

Relatert innhold

1) Samarbeid over nett

 • Benytt dere av et digitalt møterom som gir dere mulighet for samarbeid, som for eksempel Google Meet eller Microsoft Teams.
 • Gå sammen i grupper på fire.
 • Dere skal jobbe sammen i det digitale møterommet. Her skal dere diskutere og svare på spørsmålene over videochat.
 • Ta notater, og del dokumenter med hverandre.

2) Løs oppgaven

NTB, Norsk Telegrambyrå, skrev pressehistorie da Norges første robotjournalist ble utviklet i 2016. Roboten produserte fotballreferater. Det første helautomatiske fotballreferatet ble publisert noen sekunder etter kampens slutt, uberørt av mennesker.

NTB har også utviklet en robot som kan oversette tekster fra bokmål til nynorsk. Automatisering av journalistikk og «robotenes» inntog i mediene er et omdiskutert tema.

 1. Gjør research på emnet robotjournalistikk, og svar på spørsmålene:

  • Finner dere noen saker skrevet av en robot?
  • Hva kan nyhetsmediene bruke roboter til?
  • På hvilken måte kan en robotjournalist frigjøre kapasitet for mer og bedre journalistikk?
 2. Diskuter disse spørsmålene i gruppa:

  • Hvordan tror dere kunstig intelligens vil påvirke journalistikken i framtiden?
  • Hvilke muligheter og utfordringer ligger det i denne teknologien?
  • Automatisering av journalistikk og «robotenes» inntog i mediene har vært et hett tema de siste årene.
  • Hvorfor tror dere dette er et omdiskutert tema?
  • Hva vil datastøttet journalistikk kunne medføre for menneskejournalister?

3) Reflekter i gruppa over samarbeidet på nett

Kvinne med laptop omgitt av roboter. Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu
 1. Hvordan fungerer denne digitale kommunikasjonsformen?
 2. Hvordan er det å samarbeide i et digitalt møterom om en oppgave som dette? Trekk fram positive og negative sider ved denne måten å samarbeide på.
 3. Hvordan påvirkes vi av ny medieteknologi og nye kommunikasjonsformer?
 4. Gjør en vurdering av det digitale møterommet dere har benyttet.
CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 05.04.2020

Læringsressurser

Journalistikk i ei ny tid