Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Studer en nyhetspodkast

"Oppdatert" er en nyhetspodkast som blir produsert av NRK Nyheter. Den ble kåret til Årets podkast i 2020. I denne oppgaven skal du se nærmere på episoden "Varsleren fra Wuhan".
En mann på ca. 35 år, med asiatisk utseende. Han har kortklipt, sort hår, og han har på seg firkanta briller med tynn metallramme og et munnbind som dekker nedre halvdel av ansiktet. Han ser alvorlig ut. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Varsleren fra Wuhan

Doktor Li Wenliang jobbet på sykehuset i Wuhan. Da han prøvde å varsle om at flere av pasientene der var rammet av et lungevirus, ble han ikke hørt.

Han fikk tvert om en reprimande av de lokale myndighetene i Wuhan. Noen uker senere, i februar 2020, døde han selv av covid-19.

Nyhetspodkasten "Varsleren fra Wuhan" fra NRK Oppdatert tar for seg denne saken.
1) Lytt til podkasten

Hør gjennom podkasten Varsleren fra Wuhan (16 min).

2) Studer podkasten og svar på spørsmålene

Gå sammen i grupper på fire. Fordel fokusområdene nedenfor mellom dere slik at dere får svart på alle spørsmålene, og noter svarene i et digitalt fellesdokument.

Fokus 1: tema, avsender, budskap og målgruppe

 • Hvilket tema står sentralt i denne podkasten?

 • Hvem er avsender? Hvordan kommer dette fram?

 • Hva er budskapet? Kommer budskapet fram på en tydelig måte?

 • Hvem er målgruppa til denne nyhetspodkasten? Hvilke grep har produsenten brukt for å nå fram til målgruppa?

Fokus 2: kilder

 • Hvilke kilder har Oppdatert-redaksjonen brukt i denne podkasten?

 • Hvilken funksjon har de ulike kildene i denne produksjonen?

 • Er kildene troverdige? Grunngi svaret.

 • Hvordan blir det vist til kildene?

 • Hvorfor er det viktig at en nyhetspodkast bygger på troverdige kilder?

Fokus 3: oppbygning og virkemidler

 • Hvordan er nyhetspodkasten bygd opp? Se nærmere på komposisjon og dramaturgi og beskriv anslag, midtdel og avslutning.

 • Hvilke konkrete grep har regissøren brukt i anslag, midtdel og avslutning? Får du lyst til å høre mer? Hvorfor (ikke)?

 • Hvilke virkemidler brukes?

 • Nevn de ulike lydtypene du hører, med særlig fokus på musikk og effektlyder.

 • Beskriv lydbildet, og forklar hvordan det henger sammen med språklig innhold og stemmebruk.

 • Vurder hvordan oppbygning og virkemidler fungerer som en helhet.

Fokus 4: påvirkningskraft og funksjon

 • Hvordan blir du påvirket av denne podkasten?

 • Diskuter hvilken betydning denne podkastepisoden kan ha for om korona-pandemien.

 • Hvilken funksjon og rolle kan denne podkastserien ha i samfunnsdebatten? Se på titlene på andre episoder i denne podkast-serien, og lytt noen minutter til utvalgte podkaster.

3) Presenter svarene

 • Hvert gruppemedlem presenterer svarene sine muntlig for resten av gruppa.

 • Alle i gruppa kommer med innspill til hverandre.

4) Reflekter sammen

Hvordan vil dere vurdere denne podkasten?

 1. Hva fungerte særlig bra?

 2. Hva er det viktigste dere fikk ut av episoden?

 3. Hva skulle dere gjerne fått vite mer om?

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 11.03.2021

Læringsressurser

Journalistikk i ei ny tid