Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skriftlig oppgave: journalistikk og medieutvikling

Samfunnsutvikling, teknologiutvikling og medieutvikling henger tett sammen. Øv deg på å løse en skriftlig oppgave som handler om journalistrollen i et nytt medielandskap.
Mann skriver på et nettbrett mens bokstaver svever rundt i lufta. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgavemål

Målene med denne oppgaven er

  • å vise at du kjenner til sentrale fagbegreper og kan bruke disse i eget arbeid

  • å vise at du kjenner til viktige sider ved samfunnsutvikling, teknologiutvikling og medieutvikling i vår tid, og at du kan reflektere over konsekvensene for journalistrollen

  • å vise at du har kjennskap til Vær varsom-plakaten, og at du kan utforme egne presseetiske regler

  • å vise at du forstår hvilke nye presseetiske problemstillinger som oppstår når samfunn og teknologi endres

1. Begreper

Forklar og gi eksempler på disse begrepene:

  • digitalisering

  • kunstig intelligens

  • sosiale medier

  • eierkonsentrasjon

  • innholdsmarkedsføring

  • postfakta-samfunnet

2. Lag et tillegg til Vær varsom-plakaten

Dagens Vær varsom-plakat ble sist revidert 1. januar 2021, men medieutvikling, samfunnsutvikling og teknologisk utvikling skaper stadig nye presseetiske utfordringer.

Vær varsom-plakaten inneholder i dag fire hovedområder. Du skal nå lage et utkast til et femte hovedområde.

Området skal ha overskriften "5. Journalistikk i et digitalt landskap".

Her er noen stikkord: kunstig intelligens, virtuell virkelighet (VR), utvidet virkelighet (AR), sensorbasert journalistikk.

Formuler fem punkter til det nye hovedområdet som beseskriver hvilke etiske regler som skal gjelde for journalistikk i et digitalt landskap. Som språklig forbilde kan du bruke det øvrige innholdet i Vær varsom-plakaten.

3. Drøft konsekvenser for journalistrollen

Gjør rede for viktige sider ved samfunnsutvikling, teknologisk utvikling og medieutvikling i vår tid. Drøft hvilke konsekvenser utviklingen har for journalistrollen.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 08.04.2022

Læringsressurser

Journalistikk i ei ny tid