Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Planlegg og vurder en oppslukende nyhetsfortelling

Oppslukende journalistikk ("immersive journalism") er en betegnelse som brukes om nyhetsfortellinger som tar i bruk 360-gradersvideo og ulike former av virtuell virkelighet (VR). Du skal nå gjennomføre planleggingsfasen for en slik produksjon.
Hånd som holder i en mobiltelefon. Fjell med en inntegnet reiserute stikker opp fra skjermen. Illustrasjon.

Fase 1: Planlegging

Du skal nå planlegge en oppslukende nyhetsfortelling der du tar i bruk både skriftlig tekst, 360-gradersvideo og ulike former av virtuell virkelighet (VR). Nyhetsfortellingen skal publiseres i ei nettavis.

Du kan selv velge hva nyhetsfortellingen skal handle om.

Planen din skal inneholde

 • en beskrivelse av hvordan du vil vinkle saken

 • en beskrivelse av hvordan du vil gjennomføre researchfasen

 • en oversikt over aktuelle kilder du vil bruke

 • en oversikt over intervjuobjekter, medvirkende og locations

 • et stikkordmanus for den skriftlige delen av nyhetsfortellingen

 • et bildemanus som grovt skisserer hvordan du vil tilrettelegge en 360-gradersvideo

 • en beskrivelse og en visuell skisse som viser hvordan du vil ta i bruk virtuell virkelighet som en del av nyhetsfortellingen

Fase 2: Vurder planen din kritisk

I neste fase skal du foreta en kritisk vurdering av planen din ut fra det du vet om oppslukende journalistikk og ny teknologi. Lag et notat som beskriver

 • hvordan og i hvilken grad du har sørget for at mottakerne har fått en rolle i nyhetsfortellingen du har planlagt

 • hvilke virkemidler du har valgt for å skape følelsesmessige bånd til menneskene, hendelsene og stedene historiene handler om

 • etiske problemstillinger som du har tatt stilling til i planleggingen av nyhetsfortellingen

 • hvorfor mottakerne vil oppleve nyhetsfortellingen din som innovativ og engasjerende

Relatert innhold

Teknologi og digital medieutvikling har fått store konsekvenser for journalisten. Innovasjon og nyutvikling står sentralt i norske mediehus i dag.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 07.04.2022

Læringsressurser

Journalistikk i ei ny tid