Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva skiller redaksjonelle og ikke-redaksjonelle medieaktører?

Hva skiller ulike medieaktører? I denne oppgaven skal du se nærmere på hvordan redaksjonelle og ikke-redaksjonelle medieaktører presenterer samfunnsaktuelle temaer.
Tre ungdommer ser på en mobilskjerm. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tenk over

Hva skiller redaksjonelle og ikke-redaksjonelle medieaktører? Hvordan kommer dette skillet fram i samfunnsaktuelle saker?

Oppgave 1: Studer, vurder og reflekter rundt medieinnhold fra NRK

Det kan være utfordrende å snakke med barn om rasisme. I denne oppgaven skal du se nærmere på hvordan medieaktøren NRK Super setter søkelyset på temaet rasisme.

 1. NRK Super er en redaksjonell medieaktør. Hva kjennetegner en redaksjonell medieaktør?

 1. Se musikkvideoen over og NRK Supers bakomfilm fra produksjonen.

 2. Gå sammen i grupper og diskuter innholdet i musikkvideoen:

  • Hva er budskapet i musikkvideoen?

  • Hvem er målgruppa?

  • Hvilke retoriske virkemidler er tatt i bruk for å nå fram til målgruppa?

  • Pek på noen spesielle trekk ved formgivningen og komposisjonen av musikkvideoen.

  • Hvordan vil du vurdere troverdigheten til avsenderen NRK Super?

  • Vurder hva som er kommunikasjonens hensikt. Trekk linjer til disse punktene i svaret ditt:

   • Samfunnsoppdraget til redaksjonelle medier

   • NRK som allmennkringkaster


Oppgave 2: Studer, vurder og reflekter rundt innhold fra en ikke-redaksjonell medieaktør

To tenåringer, den ene ser på mobilskjermen sin. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
 • Hva kjennetegner en ikke-redaksjonell medieaktør?

 • Finn eksempler på ulike typer av ikke-redaksjonelle medieaktører.

 1. Gjør et søk på sosiale medier etter samfunnsaktuelt innhold fra en ikke- redaksjonell medieaktør. Det kan være innhold fra en privatperson, en ideell organisasjon eller en privat bedrift. Søk på ulike sosiale mediekanaler, som for eksempel TikTok, Snapchat eller YouTube.

Ta for deg et av innleggene og reflekter rundt innholdet:

 • Hvem er avsender av medieinnholdet?

 • Hvilken type medieaktør er dette?

 • Hvordan vil du vurdere troverdigheten til avsenderen?

 • Hva er budskapet i innlegget?

 • Hvorfor mener du dette er et samfunnsaktuelt tema?

 • I hvilken sammenheng er innholdet produsert?

 • Vurder hva som er kommunikasjonens hensikt.

 • Er dette en medieaktør som baserer sin virksomhet på reklameinntekter? På hvilken måte kan det i så fall påvirke vår tolkning av medieinnholdet?


Oppsummering – gå sammen i grupper og diskuter spørsmålene:

 • Hva er viktige forskjeller på redaksjonelle og ikke-redaksjonelle medieaktører?

 • Hvordan kommer skillet mellom redaksjonelle og ikke-redaksjonelle medieaktører fram i eksemplene du har sett på i denne oppgaven?

 • Hvordan kan kritisk mediekompetanse bidra til at vi mestrer og forstår ulike medieuttrykk?

Relatert innhold


CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 08.03.2022

Læringsressurser

Journalistikk i ei ny tid