Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Etter arbeidet med læringsstien skal du

  • vite hvorfor medieaktører publiserer på sosiale medier
  • vite hvordan journalistisk innhold som engasjerer på sosiale medier, kan utformes
  • kunne utforme eget journalistisk innhold for sosiale medier
  • forstå hva som er kjernen i journalistikken