Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Muntlig-praktisk oppgave: På flukt

Arbeidsoppdraget går ut på å lage en utstilling på skolen med tittelen På flukt. Utstillingen skal fortelle historien til flyktninger som har kommet til Norge fra ulike deler av verden, og synliggjøre hvordan mennesker på flukt omtales i norske og internasjonale nyhetsmedier.
En overfylt båt kantrer. Om bord i båten er det svært mange mennesker, en del har redningsvester på og noen svømmer alt i sjøen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bakgrunnsinformasjon til arbeidsoppdraget På flukt

I Norge bor det mange mennesker som har opplevd å være på flukt fra hjemlandet sitt.

De kildene som er brukt som eksempler her, har også informasjon om flere flyktninggrupper i Norge. Bakgrunnsinformasjon finnes også på regjeringens nettsider.

Læreren deler klassen i mindre grupper og sørger for at gruppene jobber med flyktninger fra forskjellige land.

Gruppeoppdrag – intervju, reportasje og grafisk framstilling

Gruppemedlemmene fordeler arbeidsoppgavene seg imellom.

  • Hver gruppe får i oppdrag å lage et videointervju med en flyktning som bor i Norge i dag. Personen bør være over 18 år og ved god helse. Husk å få skriftlig samtykke til at intervjuet kan inngå som en del av en utstilling.

  • Gruppen skal lage en avisreportasje med bakgrunnsinformasjon om konflikter i det området vedkommende kommer fra. Innholdet i denne reportasjen skal bygge på nyhetsformidling fra både norske og internasjonale nyhetsmedier. Husk å oppgi kilder.

  • Gruppen skal også lage en grafisk/visuell framstilling som viser hvor flyktningen kommer fra, og ulike etapper i den ruta flyktningen fulgte på vei til Norge. Be gjerne om å få kopiere private bilder som kan brukes til å illustrere fluktruta og de utfordringene han eller hun møtte underveis.

Klasseoppdrag – lag utstillingen På flukt

Når gruppene er ferdig med arbeidet, skal klassen i fellesskap presentere de ulike bidragene i form av en utstilling i et egnet lokale på skolen, for eksempel i kantina eller på biblioteket. Utstillingen skal ha tittelen På flukt.

I forbindelse med åpningen av utstillingen skal én person fra hver gruppe presentere gruppas arbeid, og reflektere over hvilken forståelse av mennesker på flukt dette arbeidsoppdraget har gitt gruppa.

Egenvurdering

Når arbeidsoppdraget er ferdig, skal elevene skrive en individuell refleksjonsrapport. Rapporten skal beskrive produkt og prosess.

I tillegg skal eleven reflektere over likheter og forskjeller i det bildet norske og internasjonale nyhetsmedier gir av mennesker på flukt, og hva det betyr å møte en flyktning ansikt til ansikt.

Bruk gjerne denne rapporteringsmalen som støtte for den skriftlige rapporten.

Relatert innhold

Krigsjournalistikk skildrer krig og konflikter fra ulike vinkler. Det er store kontraster mellom historiene til generalene og de sivile krigsofrene.

Grensen mellom sosialpornografi og det som er verdig og rett, kan være vanskelig å trekke. Mange trakk den langs vannkanten i Tyrkia, ved det døde barnet.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 15.03.2022

Læringsressurser

Internasjonal nyhetsformidling