Hopp til innhold

Fagstoff

Journalister trues og sensureres

Fri utveksling av informasjon og uavhengig, usensurert journalistikk er en menneskerettighet. Men mange journalister opplever å bli truet til taushet.
Tildekket mørkhudet kvinne med triste øyne. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Uavhengig journalistikk er en menneskerettighet

Journalistens rett til , det vi kaller , er forankret i artikkel 19 i FNs menneskerettighetserklæring:

Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

Et viktig oppdrag for journalistikken er å sikre fri flyt av informasjon, slik at borgerne vet hva som skjer, og kan gjøre bevisste valg. I autoritære regimer kan myndigheter og andre maktaktører oppleve dette som en trussel. Pressefriheten er derfor truet i mange land.

Journalister trues til taushet

Russland

I nyere tid er mange uavhengige medier blitt stengt i Russland etter beskyldninger om statsfiendtlig aktivitet. Fem journalister i opposisjonsavisen Novaja Gazeta har blitt drept, blant andre den kjente opposisjonelle journalisten Anna Politkovskaja. I alt er 58 journalister drept i Russland de siste 30 årene (tall fra 2021).

Noen menn og kvinner holder opp hver sin plakat med bilde av en middelaldrende kvinne med briller. Under bildet står navnet til den drepte journalisten Anna Politkovskaja på russisk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Filippinene

Ifølge Maria Ressa, den ene av de to fredsprisvinnerne i 2021, har det aldri vært så farlig og risikabelt å jobbe som journalist som det er i dag. Hun mottar daglig drapstrusler, og opplever av myndighetene på Filippinene til stadighet rettsforfølger henne for påståtte lovbrudd. Målet er å få henne til å tie om maktmisbruk og krenkelser av grunnleggende menneskerettigheter.

Se intervjuet der Maria Ressa blir truet på livet av den filippinske presidenten Rodrigo Duterte, på nrk.no: Forfulgt og truet på livet – nå får hun Nobels fredspris

Tyrkia

I 2020 ble to tyrkiske journalister fengslet, og de risikerer opptil ni år bak murene etter å ha omtalt begravelsen til en tyrkisk etterretningsoffiser. I 2021 var hele 43 tyrkiske journalister bak lås og slå, beskyldt for å ha fornærmet presidenten eller formidlet informasjon myndighetene definerer som "statsfiendtlig".

Myndigheter hindrer informasjonsflyt i sosiale medier

I Kina og Nord-Korea er det streng statlig kontroll av både og sosiale medier. Andre autoritære regimer stenger periodevis tilgangen til internett for å få kontroll over befolkningen.

Eksempler på slike regimer er Myanmar, Etiopia og Hviterussland, der myndighetene jevnlig stenger for å forhindre fri informasjonsflyt.

Dette rammer i neste omgang også de redaksjonelle mediene, som er avhengige av tilgang til øyenvitneskildringer fra områder og hendelser der de selv ikke får adgang.

Etiopia

Myndighetene i Etiopia er blant annet beskyldt for å hindre at brudd på menneskerettigheter og eventuelle krigsforbrytelser i Tigray-provinsen blir kjent, ved å både nekte journalister tilgang og stenge sosiale medier.

Et lite, underernært afrikansk barn ligger i en enkel sykeseng med sonde i nesen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Journalistikk kan tvinger verdenssamfunnet til å handle

Når mediene setter søkelys på menneskelige lidelser, tvinges verdenssamfunnet til å handle. Derfor er det viktig at både journalister og andre mediefortellere synliggjør at mange mennesker i verden mangler grunnleggende menneskerettigheter.

Kilder

Eide, E. (2021, 13. oktober). Journalistikk, krig og fred. NUPI. https://www.nupi.no/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2021/Journalistikk-krig-og-fred

Hjeltnes, T. B., Høyås, F. S. & Breivik, I. C. (2021, 25. mai). Tyrkiske medier lider under Erdogan. OsloMet, Journalen. https://journalen.oslomet.no/2021/05/43-journalister-i-fengsel-i-tyrkia

NTB (2021, 16. februar). 93 større internett-nedstenginger i 21 land. Bistandsaktuelt. https://www.panoramanyheter.no/menneskerettigheter-sivile-og-politiske-rettigheter/93-storre-internett-nedstenginger-i-21-land/162404

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 22.11.2021

Læringsressurser

Internasjonal nyhetsformidling