Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Personifisering i internasjonal nyhetsformidling

Nyhetsfortellingen om 12 gutter innestengt i en grotte kan treffe oss hardere enn nyhetsfortellinger om at mange hundre tusen rammes av langvarig tørke eller enorm inflasjon. Hvorfor er det slik? Jobb sammen to og to med disse oppgavene.

Oppgave 1

Her ser dere fem pressebilder som er godt kjent fra internasjonal nyhetsformidling.

 1. Finn ut hva disse sakene handler om.

 2. Hvilke av disse sakene har dere hørt om fra før?

 3. Hva har disse sakene til felles?

 4. Hvilken effekt oppnår journalisten når saker personifiseres med bilder av og historier om barn?

 5. Diskuter etiske sider ved valg av de ulike bildene til pressedekning av saker.

Oppgave 2

Her er tre nyhetssaker fra Portugal, Tyrkia og Thailand

 1. Hvilke av disse tre nyhetssakene har dere fått med dere tidligere?

 2. Hvor alvorlig er det som skjer for befolkningen i disse landa?

 3. Blir dere engasjerte når dere leser disse nyhetsoppslagene? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Oppgave 3

 1. Lag en liste over nyhetssaker dere har lest eller sett det siste året, som handler om hendelser i Marokko og Uganda.

 2. Hvilke nyhetskriterier må være på plass for at dere skal engasjere dere i nyheter om hendelser som skjer i afrikanske land?

Oppgave 4.

Les Sven Egil Omdals mediekommentar fra 2018: Gikk journalistene seg vill i grotten?

 1. Beskriv den problemstillingen Omdal tar opp i denne mediekommentaren.

 2. Drøft problemstillingen ut fra det dere vet om nyhetskriterier og internasjonal nyhetsformidling.

Relatert innhold

En journalist må ha kunnskap om hvilke hendelser som skal prioriteres og bli til nyhetssaker. Nyhetskriteriene beskriver kjennetegn ved nyheter.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 16.03.2022

Læringsressurser

Internasjonal nyhetsformidling