Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering for emnet internasjonal nyhetsformidling

Nyhetsstrømmer krysser landegrenser, og strømmen går oftest fra nord til sør. Den som definerer nyhetsbildet, har makt over opinionen. Hva kan du om dette emnet?
En rusten Land Rover har påmalt tekstene "TV press", "Foreign press" og "Reuters" med latinske og arabiske bokstaver. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva har du lært om internasjonal nyhetsformidling?

Gå gjennom disse punktene og få oversikt:

  • Jeg kjenner til mediefaglige begreper og teorier om internasjonal nyhetsformidling, og jeg kan anvende disse i analyse og drøfting.

  • Jeg kjenner til noen internasjonale nyhetsaktører, og forstår hva som er forskjellen på et nyhetsbyrå og en nyhetskanal.

  • Jeg forstår hvorfor internasjonal nyhetsformidling påvirker vår oppfatning av verden.

  • Jeg kan reflektere over hvordan avsendernes kulturtilhørighet, kunnskap og holdninger påvirker nyhetsdiskursen.

  • Jeg kjenner til internasjonale nyhetskriterier, og kan reflektere over hvilke nyheter som når fram til meg som mottaker.

  • Jeg vet at det å være journalist kalles verdens farligste yrke, og forstår hvorfor fri journalistikk er en forutsetning for demokrati og menneskerettigheter.

Sjekk om du kan fagbegrepene

begreper
CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 16.03.2022

Læringsressurser

Internasjonal nyhetsformidling