Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvorfor gikk Nobels fredspris i 2021 til to journalister?

I 2021 fikk den filippinske journalisten Maria Ressa og den russiske journalisten og redaktøren Dmitrij Muratov Nobels fredspris. I denne oppgaven skal dere sette dere inn i begrunnelsen for prisutdelingen og diskutere utfordringer for journalister i dag.
Journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov tar imot Nobels fredspris i Oslo. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Denne oppgaven kan du jobbe med individuelt, men det er lurt å diskutere med en medelev når du har svart på alle delspørsmålene.

I 2021 fikk journalisten Maria Ressa og redaktøren Dmitrij Muratov Nobels fredspris. Før du løser oppgavene, bør du sette deg inn begrunnelsen for utdelingen av fredsprisen. Les denne artikkelen fra NUPI: Nobels fredspris går i år til to kritiske journalister og kunngjøringsteksten fra Nobelinstituttet: Nobels fredspris 2021.

  1. Forklar hvorfor Maria Ressa og Dmitrij Muratov fikk Nobels fredspris i 2021.

  2. Hvilke utfordringer står journalister overfor i land som Russland og Filippinene?

  3. Hvorfor er det viktig at journalister får gjort jobben sin i land hvor pressefrihet og ytringsfrihet står svakt?

  4. Hva tenker du: Er Nobels fredsprisvinnerne fra 2021 "verdige vinnere"? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Oppgave 2

Sett dere sammen parvis eller i små grupper. Diskuter i gruppa. Bruk tre–fire minutter per spørsmål.

  1. Hvorfor er ytringsfrihet og pressefrihet så viktig for demokratiet?

  2. Reportere uten grenser (RSF) er en internasjonal, uavhengig journalistorganisasjon som arbeider for ytringsfrihet og pressefrihet. Ifølge RSF ble 50 journalister drept i 2020. Hvorfor tror dere så mange journalister blir drept på jobb?

  3. Drøft følgende påstand: "Journalister sin rolle er viktigere i dag enn for noen tiår siden."

Oppsummer i klassen hvis dere får tid.

CC BY-SASkrevet av Tor Ivar Utvik.
Sist faglig oppdatert 15.12.2021

Læringsressurser

Internasjonal nyhetsformidling