Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY

Nyhetsstrømmer krysser landegrenser, og strømmen går oftest fra nord til sør. Den som har makt til å definere nyhetsbildet, har makt over opinionen.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til noen internasjonale nyhetsaktører
  • kunne vurdere internasjonale nyhetskriterier og reflektere over hvilke nyheter som når fram til deg som mottaker
  • kunne avsløre og analysere hvordan avsendernes kulturbakgrunn, kunnskap og holdninger påvirker nyhetsdiskursen
  • kunne avsløre og analysere hvordan vinkling, språklige metaforer og visuelle virkemidler blir brukt til å påvirke oppfatningen vår av det som skjer
  • å forstå hvordan vestlige nyhetsaktører påvirker forståelsen vår av land i sør