Hopp til innhold

Fagstoff

Journalist i Nord-Korea

Å rapportere fra et autoritært styresett betyr at du som journalist må innordne deg en rekke begrensninger og rammer satt av regimet. Hvordan kan journalister fra demokratier likevel forsvare det å jobbe under forhold så langt unna demokratiske idealer?

Overvåket

Å jobbe som journalist i Nord-Korea er annerledes enn å jobbe som journalist andre steder.

  • En utenlandsk journalist må jobbe gjennom en nordkoreansk organisasjon. Journalisten blir møtt av en, to eller til og med tre "oppassere" ved ankomst til landet.
  • En av personene fungerer som tolk og oversetter samtaler.
  • Regimet gir tillatelser til at journalister skal kunne reise til ulike områder i landet.
  • Oppasserne følger godt med på hvilke bilder og filmopptak som blir tatt.

Nordkoreanerne holder altså god oversikt over hva journalister driver med.

Begrensede journalistiske muligheter

Nord-Korea som autoritært regime setter begrensninger som gjør det vanskelig å drive ordentlig journalistikk.

Mannshodet beskyttet av en festningmur. Illustrasjon.

Journalister får ikke

  • besøke alle områder de ønsker
  • snakke med alle mennesker de ønsker
  • snakke fritt med mennesker de får møte

Innsikten journalister får i forholdene i landet blir derfor ufullstendig.

Å ta ansvar som utlending

Den utenlandske journalisten jobber med nordkoreanerne i organisasjonen de har avtale med. Mens journalistene kommer og går, blir nordkoreanerne værende.

Journalister ønsker ikke å skape problemer for nordkoreanerne som bor og jobber der. De må ta et ansvar innenfor deres system. Derfor må journalistene også opptre varsomt og være forsiktige.

Med årene har forståelsen for hva utenlandske journalister gjør blitt større, men å rapportere fra Nord-Korea er fremdeles komplisert.

Endringer

Siden begynnelsen av 2000-tallet har landet endret seg, spesielt i Pyongyang. Det er flere biler, og flere moderne biler, i gatene, nye varer dukker opp i matvarebutikkene, nye klesstiler og moteklær er dukket opp. Det er blitt friere i forhold til uniformeringen vi har sett i Nord-Korea tidligere.

Men endringene har ikke spredd seg ut over landet ellers, og mye er fremdeles uforandret under overflaten.

Vi vet ikke om det blir endringer i arbeidsvilkårene for utenlandske journalister fremover. På toppolitisk nivå skjer det en viss åpning mot verden. Regimet er dessuten blitt mer oppdatert og moderne, med tanke på tilnærmingsmåten i enkelte typer nyhetsdekning og hva som skal fremmes i enkeltsaker.

Å tøye grenser

Det viktig å reise inn i Nord-Korea, nettopp fordi det er et autoritært samfunn – for å tøye grensene for hva som er mulig å rapportere om derfra. Jo bedre et reportasjeteam er kjent med systemet, jo mer oppmerksomme blir teamet på hvilke metoder som kan brukes
for å tøye grenser.

CC BY-NC-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 09.07.2018

Læringsressurser

Internasjonal nyhetsformidling