Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva kan du om nyhetsaktører?

Nyhetsbyråer og nyhetskanaler er aktører i internasjonal nyhetsformidling. Hvem er de, og hvor i verden hører de hjemme?

Oppgave 1: Hvor hører nyhetsbyråene hjemme?

Oppgave 2: Hva står forkortelsene for?

Oppgave 3: Hvor har nyhetskanalene sitt hovedkontor?

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 15.03.2022

Læringsressurser

Internasjonal nyhetsformidling