Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skriftlig oppgave – analyser internasjonal nyhetsformidling

Øv deg på å løse en skriftlig oppgave der du skal gjennomføre en kritisk diskursanalyse av internasjonal nyhetsformidling.
 En mann skriver på et nettbrett mens det svever bokstaver rundt ham. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Målet med denne oppgava er

  • å vise at du behersker mediefaglige begreper og teorier

  • å vise at du kjenner til noen internasjonale nyhetsaktører, og forstår forskjellen mellom virksomheten til et nyhetsbyrå og en nyhetskanal

  • å reflektere over hvem som produserer nyhetssaker, og hvordan avsendernes kulturbakgrunn, kunnskap og holdninger påvirker nyhetsdiskursen

  • å reflektere over internasjonale nyhetskriterier, og hvilke nyheter som når fram til deg som mottaker

  • å forstå hvordan vestlige nyhetsaktører påvirker vår forståelse av land i sør

Oppgave 1: Begreper

Forklar og gi eksempler på disse begrepene:

Oppgave 2: Analyser en nyhetsmelding (kortsvar)

I internasjonal nyhetsformidling plasseres nyheter fra land i sør ofte inn i velkjente og .

  1. Beskriv nyhetsrammen i denne nyhetsartikkelen fra den engelske nettavisen The Guardian: Haiti: a long descent to hell

  2. Hvordan føyer ingressen nedenfor seg inn i en vanlig diskurs i vestlige medier om land i sør?

Haiti, born of slavery and revolution, has struggled with centuries of crippling debt, exploitation, corruption and violence.

Oppgave 3: Perspektiver på internasjonal nyhetsformidling

Skriv en kritisk analyse av internasjonal nyhetsformidling med bakgrunn i det du vet om hvordan nyhetsbyråer og nyhetsjournalister jobber, og den kritikken land i sør har rettet mot vestlige nyhetsmedier.

Relatert innhold

Hvordan skaper og gjenspeiler språk og tekst bestemte virkelighetsbilder? Her får du tips til hvordan du kan gjøre en diskursanalyse.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 15.03.2022

Læringsressurser

Internasjonal nyhetsformidling