Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Etisk bruk av KI i mediebransjen

Bruk av kunstig intelligens er på full fart inn i mediebransjen. Det reiser flere etiske problemstillinger, og mange etterlyser et etisk regelverk.

Oppgave 1. KI og etiske problemstillinger

Se Lisa Reutters foredrag om kunstig intelligens. Noter etiske problemstillinger som dukker opp underveis i foredraget.

Dersom du ønsker å dykke dypere ned i etiske problemstillinger, kan du lese disse artiklene:

Oppgave 2. Rollespill og klassediskusjon

Del klassen inn i mindre grupper. Hver gruppe forbereder et rollespill som illustrerer en etisk problemstilling eller et etisk dilemma som kan oppstå når kunstig intelligens blir tatt i bruk i profesjonell mediekommunikasjon. Se forslag til problemstilling lenger nede.

Forbered dere ved å lese de følgende artiklene:

Rollespillet bør vare i maksimalt to minutter. Det viktigste er å få tydelig fram problemstillingen. Dere kan eventuelt også ta med hvordan problemstillingen kan møtes på en etisk forsvarlig måte av folk som jobber i mediebransjen.

Problemstillinger om KI i medieproduksjon

  • bruk av bilder laget ved hjelp av kunstig intelligens i reklame

  • effektivisering ved hjelp av KI-verktøy som skriver nyhetsmeldinger

  • bruk av algoritmer som trigger unge til å kjøpe produkter på nett

  • bruk av tekstroboter til å utarbeide nye filmmanus

Gjennomfør rollespillene med resten av klassen som tilskuere.

Diskuter deretter i plenum hvordan mediebransjen bør forholde seg til disse problemstillingene.

Oppgave 3. Lag et etisk regelverk

Bli enige om ti etiske regler som bør gjelder for bruk av kunstig intelligens i mediebransjen. Skriv opp disse reglene på tavla.

Relatert innhold

Innovativ medieteknologi får konsekvenser for mediebruken vår. Medieteknologien er i stadig endring, og dette påvirker både individet og samfunnet.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 10.05.2023

Læringsressurser

Kritisk mediekompetanse