Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Etiske problemstillinger i filmen Tusen ganger god natt

I Erik Poppes film Tusen ganger god natt (2013) møter vi krigsfotografen Rebecca på jobb i Afghanistan og Kenya, men også som mor og ektefelle. Filmen reiser en rekke etiske problemstillinger.


Se filmen Tusen ganger god natt hjemme eller på skolen.

Filmen viser hvor viktig det er at journalister og fotografer er til stede i konfliktområder for å dokumentere overgrep og krigshandlinger. Men den reiser også spørsmål om hva det er som gjør at noen mennesker er villige til å ofre livet sitt på jobb, og hvordan dette påvirker familien som venter hjemme.

Etiske begreper

I diskusjonene og samtalene om i denne oppgaven bør dere bruke både presseetiske og overordnede etiske begreper. De presseetiske prinsippene er nedfelt i .

I faget religion og etikk har du lært om hva etikk er, og lært om ulike etiske modeller. handler om hvordan vi som mennesker bør handle, og hvordan vi bør leve livene våre.

En beskrivelse av ulike former for normativ etikk. n. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ifølge finnes det noen regler for hva som er rett og galt, og vi bør følge disse uavhengig av hvilke handlingen får. Plikt er noe andre pålegger oss eller noe vi selv tenker at vi må leve opp til.

I er det resultatet av handlingene som avgjør om handlingen er rett eller gal. Den riktige handlingen er den som gir best konsekvenser for flest mulig.

Oppgave 1: Handlet Rebecca rett eller galt?

Del klassen inn i grupper på fire elever. I denne sammenheng kan det være spennende at gruppene består av elever med samme kjønn.

Én elev i gruppa har rollen som ordstyrer, og én er referent.

Gruppene diskuter følgende problemstillinger:

  • Var det rett av Rebecca å ikke gripe inn og forsøke å stanse den unge selvmordsbomberen?

  • Var det rett av Rebecca å forlate datteren da flyktningleiren i Kenya ble angrepet?

  • Burde Rebecca ha prioritert familiens behov i stedet for jobben som krigsfotograf?

Pass på at alle kommer til orde og får begrunnet sine standpunkter.

Oppgave 2: Kvinner og krigsjournalistikk

Gruppenes referent legger fram det gruppa har kommet fram til, for resten av klassen.

Gjennomfør deretter en strukturert filosofisk samtale (se Relatert innhold nedenfor) i klassen om disse spørsmålene:

  • Ifølge moralpsykologen Carol Gilligan tenker gutter og jenter forskjellig om moralske spørsmål. Mens gutter har en tendens til å vektlegge generelle prinsipper og regler, har jenter en tendens til å vektlegge omsorg og konkrete sosiale relasjoner. Har Carol Gilligan rett? Har gutte- og jentegruppene i klassen vurdert de etiske aspektene i filmen forskjellig?

  • Bør det stilles samme etiske krav til mannlige og kvinnelige krigsjournalister?

  • Er det riktig å sette sitt eget liv i fare for å synliggjøre andres lidelser i krig?

Relatert innhold

Sterk og kritikerrost film om en krigsfotografs konflikt mellom yrkeskall og familieliv.

Strukturert filosofisk samtale er en måte å organisere en samtale på, der elevene i fellesskap reflekterer over et filosofisk spørsmål.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal, Tina Andersson og Karl Henrik Aanensen.
Sist faglig oppdatert 27.10.2021

Læringsressurser

Krig, menneskerettigheter og propaganda