Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Muntlig-praktisk oppgave om krig og menneskerettigheter

I dette arbeidsoppdraget skal du og medelevene dine lage en holdningsskapende video om menneskerettigheter i krig. Samtidig får dere øvd dere på å løse en muntlig-praktisk eksamensoppgave.
Filmproduksjonsutsyr står oppstilt i lyset fra en lyskaster. En regissørstol, en megafon og en "klapper". Digital illustrasjon.

Målet med denne oppgaven er

  • å vise at du kan planlegge, utvikle og presentere en mediefortelling i samarbeid med andre

  • å vise at du kan tilegne deg informasjon fra ulike kilder, og at du kan gjengi og gjenbruke andres innhold på korrekt måte

  • å fremme ditt syn på menneskerettigheter i krig og sette dagsordenen for hva medelevene dine er opptatt av

  • å øve på å løse en muntlig-praktisk eksamensoppgave

Arbeidsoppdrag

Brudd på menneskerettigheter skjer ofte i forbindelse med krig og konflikter. I dette arbeidsoppdraget skal dere lage en holdningsskapende video som setter søkelys på dette problemet.

Målgruppa er elever på skolen deres.

Videoen skal ha en lengde på maks fem minutter og inneholde stillbilder, ulike former for lyd, grafiske eller tekstlige framstillinger av statistiske data samt intervju med både en flyktning/asylsøker og en hjelpearbeider.

Arbeidsoppdraget skal løses gjennom samarbeid i mindre grupper.

For å få inspirasjon kan dere se Marte Valles musikkvideo Menneska (2019) nedenfor. Filmen handler om flyktninger på Lesvos og er regissert av Lars Petter Gallefoss.

Research og planlegging

I research-fasen skal dere sette dere grundig inn i følgende dokumenter:

Gjennomføring

Bli enige om temaet for holdningskampanjen og hvordan temaet skal og . Fordel arbeidet i gruppa.

  • Lag et filmmanus over det dere vil ha med i videoen.

  • Finn fram aktuelle stillbilder. Les inn monologer og finn aktuell bakgrunnsmusikk. Legg vekt på å bruke stillbilder og musikk som det er lov å dele, for eksempel med -lisens, og husk å kreditere opphavspersonene.

  • Gjør avtale om intervju med aktuelle personer, og gjør opptak av intervjuene. Dersom det er vanskelig å møtes fysisk, kan dere gjøre skjermopptak fra en videosamtale.

  • Lag en grafisk framstilling av statistiske data dere vil bruke i videoen, eller bruk tekstfunksjonen i videoredigeringsprogrammet til å lage tekstplakater.

  • Rediger de ulike elementene sammen til en sammenhengende videofortelling som har som formål å opplyse og å skape empati og engasjement blant medelever.

  • Del den holdningsskapende videoen på skolens intranett eller digitale læringsplattform.

Egenvurdering og refleksjon

Lag til slutt hvert deres individuelle refleksjonsnotat, der dere vurderer prosessen og produktet.


Relatert innhold

Kunnskap om forarbeid, bilde, kamera, komposisjon, bildeutsnitt, lyd, sjanger, klippeteknikk og redigering er viktig når du skal lage en videoproduksjon.

Målet med holdningskampanjer er å påvirke holdninger og adferd hos bestemte målgrupper. Kampanjene spiller på retoriske virkemidler for å påvirke oss.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 01.11.2021

Læringsressurser

Krig, menneskerettigheter og propaganda