Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Brot på grunnleggende menneskerettigheter er et tema i ulike mediefortellinger, både journalistiske tekster, spillefilmer og personlige appeller.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til FNs menneskerettighetserklæring og forstå hva den innebærer for journalisters ytringsfrihet og ytringsansvar
  • kunne reflektere over etiske problemstillinger i journalistikk og andre medieuttrykk som handler om ofre for krig og terror
  • forstå hvordan mediefortellinger kan skape respekt og forståelse for andres livssituasjon