Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-NC

I krig er det journalistens oppgave å stille kritiske spørsmål, bevitne det som faktisk skjer, og fortelle ofrenes historie.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • vite hva som vanskeliggjør journalisters tilgang til sikre kilder i krig
  • forstå hvor viktig, men farlig, journalistyrket kan være, og hvorfor noen anser journalister som legitime mål i krig
  • kunne reflektere over kravet om objektivitet i journalistikken
  • kunne drøfte etiske dilemmaer som journalister må ta stilling til