Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skriftlig oppgave om mediestrategi og propaganda

Her skal du gjøre rede for sentrale mediefaglige teorier. I tillegg skal du drøfte presseetiske problemstillinger knyttet til krig, menneskerettigheter og propaganda.
En mann i blå skjorte skriver på et nettbrett. Utenpå fotografiet svever ulike bokstaver, og i bakgrunnen vises et digitalt verdenskart. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Målet med denne oppgaven er

  • å forstå hvordan produksjon og distribusjon av informasjon kan bli styrt og kontrollert av ulike interesser

  • å reflektere over presseetiske utfordringer i medienes omtale av terrorhandlinger

  • å bruke faglige begreper og teorier til å utforme en fagartikkel

Oppgave 1

Forklar og gi eksempler på hvert av disse begrepene:

  • mediestrategi

  • propaganda

  • cyberkrig

  • terrorisme

Oppgave 2

Les Sven Egil Omdals mediekommentar Mediestrategi for terrorister.

Skriv et utkast til et nytt kapittel i som beskriver hvordan journalister bør omtale terrorhandlinger.

Legg vekt på å formulere punktene i kapittelet ditt i tråd med de øvrige kapitlene i Vær varsom-plakaten.

Presse.no: Vær Varsom-plakaten

Oppgave 3

Skriv en fagartikkel på inntil 1000 ord om hvordan produksjon og distribusjon av informasjon kan bli styrt og kontrollert av nasjonale myndigheter og terrorgrupper som ønsker å oppnå bestemte militære eller politiske mål.

Relatert innhold


CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 01.11.2021

Læringsressurser

Krig, menneskerettigheter og propaganda