Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering for emnet krig, menneskerettigheter og propaganda

Hvordan bør journalister dekke krig, terrorhandlinger og brudd på menneskerettigheter? Hvordan blir mediene brukt strategisk av partene i en konflikt? Og hvordan fortelle en historie om krig og lidelse slik at den berører og engasjerer mottakeren? Vurder hva du kan om dette emnet.
En robot, formet som et skjelett av jern, sitter ved et skrivebord med penn, blekk og papir. Roboten støtter hodet i hånden. Gylne sommerfugler flyr ut av hodet. Digitalt foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva har du lært om medier i krig og konflikter?

Gå gjennom disse punktene og få oversikt:

  • Jeg vet hvilke problemer journalister møter når de skal dekke krigshandlinger, og hvor farlig det er for journalister å bevege seg inn i krigssoner.
  • Jeg kjenner til innholdet i FNs menneskerettighetserklæring, hvorfor erklæringen sikrer retten til uavhengig journalistikk, og hvorfor journalistikken har et moralsk ansvar for å overvåke at menneskers rettigheter blir ivaretatt.
  • Jeg kan drøfte etiske problemstillinger om bruk av stillbilder og levende bilder fra områder herjet av krig, terror og brudd på menneskerettighetene.
  • Jeg vet hva propaganda er, hva formålet med propaganda er, og hvordan propaganda formidles via sosiale og redaksjonelle medier.
  • Jeg forstår hvordan underholdningsmedier kan være med på å bygge opp stereotype fiendebilder og skape fordommer.
  • Jeg kjenner til flere mediefortellinger om krig og brudd på menneskerettighetene, vet hvilke virkemidler som brukes for å skape innlevelse, medfølelse og engasjement, og kan bruke disse virkemidlene i mine egne mediefortellinger.

Fagbegreper

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 02.11.2021

Læringsressurser

Krig, menneskerettigheter og propaganda