Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Analyser og sammenlign norske NS-plakater

Bruk fagbegreper til å analysere propagandaplakater fra andre verdenskrig.

Oppgaver

1. Beskriv hver av de tre plakatene ved hjelp av disse begrepene:

  • denotasjoner
  • bruk av symboler
  • konnotasjoner
  • budskap

2. Hvilke fellestrekk har de tre plakatene?

3. Hvilken hensikt tror du avsenderne av disse plakatene hadde?

4. Hvilken virkning tror du slike plakater ville ha hatt på norske ungdommer i dag?

CC BY-SASkrevet av Jostein Saakvitne. Rettighetshaver: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen
Sist faglig oppdatert 09.05.2018

Læringsressurser

Krig, menneskerettigheter og propaganda