Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Fortellerposisjoner i krig

På tv-skjermen, i nettaviser og på filmlerretet kjemper fortellinger om livredde israelske familier og lemlestede palestinske småbarn om vår sympati. Hvilke fortellerposisjoner bør journalister og filmskapere innta når de formidler historier fra krigen i Gaza?

Oppgave 1. Observatør eller deltaker?

De fleste journalister velger en observerende rolle når de formidler hva som skjer under en krig. Noen journalister og filmskapere velger en deltakende rolle.

 1. Hva går forskjellen ut på?
 2. Hvorfor er objektivitet viktig i journalistikken?
 3. Finn eksempler på medietekster som er sett fra et deltakende perspektiv. Hva oppnår den som velger et slikt perspektiv?

 4. Studer NRK-reportasjen "På hver sin side av grensen" fra krigen i Gaza høsten 2023. Hva tror du de to journalistene ønsker å oppnå med denne formen for historiefortelling?

Oppgave 2. Objektiv eller subjektiv journalistikk?

Sommeren 2014 raste det en debatt i sosiale medier om måten NRK-journalisten Sidsel Wold og TV 2-reporteren Fredrik Græsvik dekket krigshandlingene i Gaza på.

Les Aftenpostens artikkel "TV 2-reporter fikk over 2000 hatmeldinger".

 1. Hva gikk kritikken ut på?
 2. Hvordan reagerte Wold og Græsvik på hatmeldinger i sosiale medier?
 3. Bør det være tillatt for journalister å ytre personlige følelser på Facebook og Twitter samtidig som de rapporterer for etablerte nyhetsmedier?

Oppgave 3. Fakta eller krigspropaganda?

Propaganda er bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre. Propaganda er en viktig del av moderne krigføring. Derfor vil partene i en konflikt alltid sørge for å gi mediene informasjon som styrker deres interesser og svekker motstanderen.

Les de følgende to artiklene og svar på spørsmålene:

 1. Hvorfor må vi være ekstra kritiske til nyhetsdekningen i en krigssituasjon?

 2. Hvordan vil du gå fram for å avsløre om et nyhetsoppslag er sant eller falskt?

En fortvilt far med et såret barn. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 4. Narrativer i krig

I undervisningsvideoen kommer det fram at mediene ofte dekker krig og konflikter i tråd med det som er det offisielle i deres eget land. Det gjenspeiles i de bildene redaksjonene velger å publisere. For eksempel bruker BBC ofte "nøytrale" bilder av bygninger som blir bombet.

Studer valg av bilder og videoklipp i norske nettaviser fra krigshandlingene i Gaza høsten 2023 (aktuelle søkeord: krig, 2023, Gaza). Hvorfor tror du norske aviser har valgt nettopp disse bildene?

Oppgave 5. Dokumentar eller propaganda?

Se traileren til Vibeke Løkkebergs film Gazas tårer:

Løkkeberg omtaler selv filmen som en dokumentarfilm. Enkelte kritikere mener perspektivet er så ensidig at filmen må karakteriseres som ren propaganda.

 1. Beskriv perspektivet som er brukt i filmtraileren.
 2. Hvilke grep bruker Løkkeberg for å skape sympati for den palestinske befolkningen i Gaza?
 3. Hvorfor tror du noen blir provosert av denne filmen?
 4. Forteller denne filmen en sann historie? Begrunn svaret ditt.

Relatert innhold

En historie kan fortelles på ulike måter: i første eller tredje person, med eller uten innblikk i hva personene tenker, med eller uten synlig forteller.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 31.10.2023

Læringsressurser

Krig, menneskerettigheter og propaganda