Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Teknologi, demokrati og etikk i filmen The Circle

Den amerikanske spillefilmen The Circle viser hvilke muligheter som ligger i global teknologi. Men filmen reiser også viktige etiske og demokratiske problemstillinger.

Se den amerikanske spillefilmen The Circle fra 2017. Filmen varer i 1 time og 50 minutter.

I filmen ser vi hvordan teknologiselskapet The Circle stadig utvikler ny og banebrytende teknologi. Den nye medarbeideren Mae Holland (Emma Watson) får mulighet til å stå i spissen for et eksperiment som har store framtidsutsikter, men som også tøyer etiske grenser.

Oppgave 1: Teknologigiganter og bedriftskultur

  1. Hvordan utnytter selskapet The Circle ny teknologi og et globalt marked til å skaffe seg makt og innflytelse?

  2. Beskriv de som preger lederskapet og de ansatte i denne bedriften.

  3. Kan det tenkes at et norsk selskap kunne gjort det samme? Hvorfor, eller hvorfor ikke?

Oppgave 2: Likheter mellom The Circle og Metaverse

  1. Hva er det ved denne filmen som gjør at vi lett identifiserer den som amerikansk? Finn eksempler utover det rent språklige.

  2. Hvilke likheter finnes det mellom visjonene til det selskapet The Circle og de visjonene Meta (tidligere Facebook) har om et metaunivers ()?

Oppgave 3: Rollespill

Del klassen inn i grupper på rundt seks elever.

Først skal gruppemedlemmene hver for seg skrive ned en problemstilling eller et etisk som denne filmen reiser. Del problemstillingene med de andre i gruppen.

Gruppen velger deretter en av de seks problemstillingene som utgangspunkt for et kort rollespill.

Gruppen skal framføre rollespillet i klassen og synliggjøre problemstillingen og de valgene dere selv ville ha tatt i møte med tilsvarende etiske utfordringer.

Oppgave 4: Klassediskusjon

I filmen lanserer karakteren Mae Holland ideen om at alle innbyggere i et land skal ha plikt til å stemme ved valg. Teknologigiganten The Circle kan nemlig tilby teknologi som gjør dette mulig verden over. Valgresultatet blir synlig umiddelbart.

Diskuter om en slik ordning ville ha styrket eller vært en fare for demokratiet.

Relatert innhold

Tankevekkende og dystopisk spillefilm fra 2017. Filmen reiser sentrale spørsmål om hvorvidt ny teknologi er et gode eller en trussel mot samfunnet.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 03.01.2022

Læringsressurser

Globale teknologiselskaper og medieaktører