Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hjernen som en datamaskin?

Hvordan utvikler vi tankene og følelsene våre? Hjernene vi er født med, er ganske like. Likevel utvikler vi ofte svært ulike tanker og følelser. Hvis tankene og følelsene våre er destruktive, må vi endre dem. Tenk på hjernen som en datamaskin som trenger jevnlige oppdateringer for å fungere.
To ansikter ser på hverandre: ett med en menneskelig hjerne, ett med kunstig intelligens. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Tanker

Diskuter i grupper før dere ser filmen:

 1. Finn noen konkrete eksempler på at to mennesker kan tenke helt forskjellig om en og samme situasjon.
 2. Hvorfor utvikler mennesker helt forskjellige tenkemåter?
 3. Kan vi endre tankemåten vår? I så fall – hvordan? Begrunn svaret.
 4. På hvilken måte kan tenkemåten vår si noe om hvem vi er som person – identiteten vår?
Hva er et operativsystem?

Operativsystemet er den grunnleggende programvaren som får en datamaskin til å fungere. Operativsystemet er det første programmet som blir installert i en datamaskin, og det styrer alle de andre programmene du laster inn.

Eksempler på operativsystemer er Microsoft windows, MacOS og Unix.

Oppgave 2. Hjernen som en datamaskin

Se filmen og svar på spørsmålene:

 1. Psykolog Sondre Risholm Liverød sammenligner måten vi tenker og føler på med operativsystemet i en datamaskin.

  • Hvordan mener han at operativsystemet, eller måten vi tenker og føler på, blir installert i hjernen?
  • Hvordan kan operativsystemet vårt påvirke måten vi tolker verden på?
  • Hvorfor kan vi ikke stole på operativsystemet vårt?
  • Hvorfor mener Liverød at vi må bli systemansvarlige og oppdatere måten vi tenker og føler på, på samme måten som vi oppdaterer operativsystemet i en datamaskin?
  • Hva kan skje hvis vi ikke oppdaterer operativsystemet i hjernen?
 2. Sondre Risholm Liverød sier: "Hvis du tror du er mislykket, blir du mislykket" Diskuter denne påstanden.
 3. I filmen skiller Liverød mellom skyld og ansvar. Han sier at det ikke er vår skyld hvis vi har utviklet destruktive tankemønstre, men det er vårt ansvar å gjøre noe med det. Er du enig eller uenig? Begrunn svaret.
Ei jente får trøst av ei venninne. Den ene jenta legger ei hånd på skuldra til den andre jenta. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 3. Følelser

Diskuter i grupper:

 1. Hvordan kan følelsene våre si noe om hvem vi er – identiteten vår?
 2. Finn noen eksempler på ting eller situasjoner som vekker helt forskjellige følelser i gruppa.
 3. Hvorfor tror dere at dere har utviklet helt forskjellige følelser overfor denne situasjonen eller disse tingene? Begrunn svaret.
 4. Tror dere at det er mulig å endre de følelsene dere har, hvis dere vil? Og hvordan kan dere eventuelt gjøre det? Begrunn svaret.

Oppgave 4. Hvordan hjelpe?

 1. Gi en kort beskrivelse av en imaginær person med destruktive følelser og tankemønstre. Beskrivelsen skal ikke være basert på en virkelig person som de andre i klassen kan gjenkjenne.
 2. Tenk deg at du skal forsøke å hjelpe han eller henne. Hva kan du gjøre?
 3. Tenk deg videre at du i flere måneder forgjeves forsøker å få han eller henne til å endre sine tanker og følelser. Hva kan årsakene være til at det er så vanskelig?
 4. Reflekter over hvilket ansvar vi selv har til å endre destruktive og skadelige følelser og tankemønstre.
CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 29.01.2021

Læringsressurser

Kognitiv utvikling og hjernens funksjon