Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forstå barns atferd

Av og til reagerer barn og unge uforklarlig på situasjoner eller ting som blir sagt. Noen voksne korrigerer, truer, befaler eller straffer barnet ved å fjerne dem fra situasjonen med at de må gå ut, eller ved å ta fra dem goder. Dette hjelper ikke barnet eller den unge.
Illustrasjon av et hode med tre deler av hjernen sett fra siden og tre menn rundt, med piler inn til de ulike områdene. Kapteinen øverst er prefrontal cortex, den tenkende hjernen. Maskinisten i midten er det limbiske system, følelseshjernen. Fyrbøteren nederst er lillehjernen, øvre del av ryggmargen, den sansende selvstyrte hjernen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgaver

Caser

Jakob er ti år og bor i fosterhjem. Dere vet at han har samvær med mor en gang i måneden. Mandag, etter en helg han har vært hos mor, virker han mutt og lei seg. Han sitter stille i klassen og sier ingenting. Du går bort og spør hva det er. Jakob reiser seg brått opp, banner til deg og løper skrikende ut av klasserommet.

Fatima på fem år kommer fra et krigsherjet land. Hun har vært vitne til at landsbyen hennes brant opp. En dag drar dere ut i skogen og skal brenne bål for å grille pølser. Dere har gjort det før med Fatima. Mens dere sitter rundt bålet med kakao og pølser på pinner, begynner Fatima å skrike høyt.

Ahmed går siste året på videregående skole. Han kom til Norge som ung enslig asylsøker fra Afghanistan. En dag, mens han sitter med en gjeng ute i skolegården, høres det kraftige smell. Gjengen begynner å le da de ser at det er fyrverkeri. Ahmed på sin side blir livredd og legger seg ned på bakken. Han tror det er noen som skyter.


Dette er en muntlig aktivitet hvor dere i fellesskap skal forklare og komme fram til gode løsninger. Jobb to eller tre sammen.

 1. Forklar hverandre med egne ord hvordan dere forstår den tredelte hjernen.
 2. Les igjennom de ulike casene, og fortell hverandre hva dere tror skjer i hjernen hos disse tre personene.

  1. Hva skjer i sansehjernen, hva skjer i følelseshjernen, og hva skjer i tenkehjernen?
  2. Finn ut og fortell hverandre hvordan en best kan hjelpe og regulerer de forskjellige personene i casene.
  3. Lag rollespill hvor dere prøver ut de ulike forslagene til hjelp og regulering.
 3. Uforståelig atferd er ofte et uttrykk for indre smerte. Del erfaringer fra situasjoner der dere selv eller noen dere kjenner, har skjult smerte og frustrasjon bak uforståelig atferd.
 4. Finn ut og snakk sammen om hvilke atferdsuttrykk barn og unge viser når de har det vondt, er sinte, glade, skamfulle, lei seg, frustrerte og lignende.
 5. Snakk sammen og reflekter rundt følgende påstander:

  1. Han må ha det veldig kjipt siden han utagerer og oppfører seg så uforståelig.
  2. Hun har normale reaksjoner på en unormal situasjon.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Riborg Anna Ringereide.
Sist faglig oppdatert 13.02.2021

Læringsressurser

Kognitiv utvikling og hjernens funksjon