Hopp til innhold

Fagstoff

Flytsoneteorien

Når et menneske er i en tilstand der det er helt oppslukt av en aktivitet og glemmer tid og sted, sier vi at mennesket er i flyt eller i flytsonen. I en slik tilstand er du motivert og engasjert.
Illustrasjon av flytsonemodellen. Flytsonen er vist mellom to soner med ansiktssymboler som ikke er glade. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Mestringsglede

Det å lære er en tidkrevende prosess som krever innsats, energi og engasjement. For å opprettholde læringsprosessen har det stor betydning at vi opplever glede og mestring underveis, slik at vi holder ut.

Mestringsgleden, de positive følelsene av glede, lykke og begeistring vi får når vi mestrer noe, er kjernen i motivasjonen og engasjementet vårt. Disse følelsene gir oss energi til å fordype oss i ulike handlinger, oppgaver eller aktiviteter. De bidrar til at vi er konsentrert og fokusert om det vi gjør. Når vi da også har gode vilkår til å utforske, eksperimentere og mulighet til å prøve ut og praktisere ulike løsninger, styrkes bevaringen vår (hukommelsen) av det vi har lært.

Flytsoneteorien

Mihály Csíkszentmihályis flytsoneteori viser oss den positive opplevelsen vi får ved å være fordypet i en aktivitet. Han kaller denne opplevelsen at vi er i flyt. Flyt kjennetegnes som en tilstand der vi er fullstendig involvert, fokusert og konsentrert. Det gir deg en indre styrke til utholdenhet, problemløsning og kreativ utvikling av nye problemstillinger. I denne tilstanden er du motivert.

Når vi er i flytsonen, føler vi at vi har det bra og at ting går lett, og vi får til mye uten at det føles anstrengende. Vi opplever glede, mestring og trivsel, og vi glemmer tid og sted. Vi er konsentrert og fokusert mot den bestemte aktiviteten, og vi er engasjert for å få det til.

Balanse mellom ferdigheter og utfordringer

For at vi skal oppleve flyt, er vi avhengig av at det er balanse mellom ferdighetene våre og de utfordringene vi står overfor, slik at vi opplever at vi mestrer. Utfordringene må i tillegg være viktige og interessante for oss.

Jo større ferdigheter du har innenfor et område, jo større utfordringer tåler og ønsker du. Du vil fort kjede deg hvis det er for lite utfordringer. Jo mindre ferdigheter du har innenfor et område, jo fortere blir du stresset. Du blir usikker og vil få en opplevelse av utilstrekkelighet som igjen kan gjøre deg redd og bekymret. Da vil du kanskje oppleve at det ikke er noe gøy, noe som fører til at du ikke vil sette i gang, eller at du avslutter det du holder på med.

Observere og tilrettelegge for flyt

Vi må observere hva barna klarer, og hvilke ressurser de har. Ut i fra observasjonene våre må vi tilrettelegge situasjonen eller aktiviteten slik at det er utfordringer som barn og unge er i stand til å mestre. På den måten kan vi hjelpe dem inn i flytsonen.

Det er lettere å komme i flytsonen når du har mulighet til å utforske, eksperimentere og prøve ut egne løsninger. Vi må derfor legge til rette for at barn og unge har mulighet til å selv være aktive slik at de får gjøre sine egne erfaringer, observasjoner og opplevelser. Da er det større mulighet for at de blir engasjert og kommer i flyt.

Utfordringer til deg

  1. Har du opplevd å være i flyt? Hva gjorde du?
  2. Hvilken betydning har mestringsglede for din motivasjon?
  3. Hvorfor er det å oppleve glede viktig for læring?

Kilde

Befring, E. (2016). Grunnbok i spesialpedagogikk. Universitetsforlaget.

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 09.02.2021

Læringsressurser

Motivasjon