Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva er stress?

Mange ungdommer opplever press og stress, men stress er ikke nødvendigvis noe negativt. Hva er forskjellen på positivt og negativt stress, og hvorfor kan ungdommer lett bli stressa?

Før filmen: Diskuter med sidemannen

 1. Hva er stress?
 2. Er det mye press og stress blant ungdommene dere kjenner til?

Etter filmen

 1. Hva er stress?

  1. Hva er forskjellen på positivt og negativt stress? Gi konkrete eksempler.
  2. Hva betyr det at stress både kan ha indre og ytre årsaker? Gi noen konkrete eksempler.
  3. Hvorfor kan ungdommer være spesielt utsatt for stress?
 2. Stressa?

  1. Finn et eksempel der du selv eller noen du kjenner var stressa samtidig som gjøremålet likevel ble gjennomført. Velg et eksempel som du er villig til å dele med resten av klassen.
  2. Hvordan tror du stresset kan ha hjulpet deg eller den du kjenner til å mestre denne situasjonen?
  3. Finn et eksempel på en situasjon der du (eller noen du kjenner) var så stressa, at du/dere presterte dårligere og ikke fikk til det du/dere ville.
  4. Hva kunne du eller den du kjenner, ha gjort annerledes for å takle denne situasjonen bedre?
 3. Diskuter i grupper

  1. Hvorfor er det viktig at vi ikke alltid forsøker å unngå stress, men i stedet trener oss på å takle stressende situasjoner?
  2. Hva mener psykologen Magnus Nordmo i filmen, når han sier at "mestringserfaringer er den beste måten å takle stress på"?
  3. Diskuter deres egne eksempler på stress i spørsmål 2. Hvordan kan dere mestre stress og stressende situasjoner på en best mulig måte?

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 15.05.2020

Læringsressurser

Press og stress